18 yaşından küçükler KPSS tercihi yapabilir mi?

KPSS tercihleri devam ediyor. Lise düzeyinde tercih yapacak olan adaylardan tercihlerin son gününe kadar 18 yaşını doldurmayanların tercih hakkını inceliyoruz.657 sayılı Kanun hükmü657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesine göre Devlet memuru olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

Kılavuz hükmüKPSS tercih kılavuzunun başvurma şartlarının (b) bendinde '18 yaşını tamamlamış olmak. Ancak bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12.maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. (Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)' ifadesi yer alıyor.

Kazai Rüşt kararı nedir?

Medeni Kanunun 12.maddesine göre; 'Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.' Yukarıda belirtilen işlem kazai rüşt kararıdır.Bu işlem sayesinde küçükler hukuk düzeninde kendi iradeleriyle karar alabilir, hak ve yükümlülük altına girebilir konuma gelmektedirler. Aynı şekilde bu karar ile vatandaşlar kamu görevlerine girebilmektedirler.

18 yaşa girmek değil 'doldurmak' gerekiyor

Kanun ve kılavuz hükümlerinde de açıkça görüldüğü üzere 18 yaşa girmiş olmak tercih yapmak için yeterli değildir. 18 yaşın bitirilmiş olması gerekir. Yani 18 yaşını bitirmemiş olanlar için de kazai rüşt kararı gerekir.İlgili tarih öncesi karar alınmış olmalıdır

Kazai rüşt kararı diğer özel koşullar ve belgeler gibi tercih işlemlerinin son günü olan ilgili tarihe kadar adayların elinde olmalıdır. Aksi takdirde adaylar yerleşse dahi kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.