2016 KPSS önlisans puanım ne zamana kadar geçerlidir?2016 KPSS lise/önlisans puanının geçerliliği ne zaman sona erecek? 2016 KPSS önlisans puanının geçerlilik süresi, 2018 KPSS lisansa girilmesi halinde ne zaman sona erer?Soru: 2016 KPSS önlisansa girdim sonra lisans öğrenimimi tamamladım. Şimdi KPSS lisansa başvurdum. 2016 önlisans puanım ne zamana kadar geçerlidir? KPSS lisans başvurusuna kadar mı, sınava kadar mı ya da ne zamana kadar? Teşekkür ederim.

Cevap: KPSS Genel Yönetmeliğinin yeni değişen 11 inci maddesinde; 'KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.' hükmü yer alıyor.

Her ne kadar 'bir üst öğrenimden KPSS'ye girilmesi, en son girilen bir alt öğrenim düzeyi KPSS puanının geçerliliğini sona erdireceği' söz konusu madde ile hüküm altına alınmamış olsa da Devlet Personel Başkanlığı görüşü ve Danıştay'ın 'adayların en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girmesi gerektiği' hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde; 2016 önlisans KPSS'ye giren daha sonrasında lisans mezunu olarak 2018 KPSS'ye başvuran adayın, 2016 KPSS önlisans puanının geçerliliği, gireceği 2018 KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla sona erecektir. Yani, 2018 KPSS lisans sonuçları Temmuz 2018 tarihinde açıklanacağından, 2018 KPSS lisansa giren adayın 2016 KPSS önlisans sonucu Temmuz 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır.Sonuç olarak, adayın elinde B Grubundan bir alt ve bir üst öğrenim düzeyinden geçerliliği olan iki KPSS sonucu bulunamayacaktır.