2016 KPSS'ye lise, 2017 KPSS'ye lisanstan girenin puanı iptal olur mu?

Soru: Önlisans muhasebe bölümü mezunuyum ve 2016 önlisans KPSS'ye gireceğim. Aynı zamanda dört yıllık işletme bölümünden de 2017 Şubat'ta mezun olacağım. 2017 KPSS'ye de girmek istiyorum, iyi puanlar alamazsam 2018 KPSS'ye de girmek istiyorum. 2016 önlisans puanımı ne zamana kadar kullanabilirim?Cevap: KPSS Genel Yönetmeliğinin 11 inci maddesi; 'KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.' ve Geçici 10 uncu maddesi ise; 'A grubu sınav başvurularında kullanılan 2016 KPSS puan türlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.' şeklindedir.2016 KPSS Kılavuzuna eklenen yeni bir hüküm de şu şekildedir:

'2016-KPSS'ye Ortaöğretim veya Önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Önlisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Önlisans sınav sonuçlarını etkilemez.'Şu halde, 2016 KPSS önlisans puanı ve 2017 KPSS lisans puanını birlikte kullanabileceksiniz. Ancak 2018 KPSS lisansa girip sonuçların açıklanmasıyla 2016 önlisans KPSS geçerliliğini yitirecek.

Sonuç olarak, Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinde bir üst öğrenimi bitirip KPSS'ye girilmesiyle alt öğrenim düzeyi KPSS sonucunun ne olacağına yönelik bir hüküm yer almamaktadır. Bu husus Kılavuz hükmü ile çözümlenmektedir.

Hali hazırdaki uygulamada, aday 2014 sınavına önlisans ancak 2015 sınavına lisanstan girmiş ise 2014 sınav puanının geçerliliği sona ermekteydi.