2017 KPSS puanıyla, alt öğrenime ait kadroları tercih edebilir miyim?KPSS Memurluk sınavı yapıldığından beri alt öğrenimden KPSS ile atanma konusu popülerliğini korumuştur. Her ne kadar bu konuyla ilgili keskin ve net cevaplar verilmiş ise de sorular her kpss döneminde devam etmektedir. 2016 KPSS sürecinde de bu sorular yoğun bir şekilde gelmektedir. 2013 yılında Danıştay tarafından alt öğrenimden kpss ile atanamama konusuna ilişkin verilen iptal kararı olmasaydı, üst öğrenimi bitirenlerin alt öğrenim düzeyinden kesinlikle atanamayacağını ifade ederdik. Fakat ilgili karar neticesinde, ÖSYM tarafından alt öğrenim düzeyinden atanma konusunda birtakım değişikliklere gidilmiştir. Sizler için bu değişikliği ifade etmeye ve yorumlamaya çalışacağım.Alt Öğrenim Düzeyinden KPSS ile Atanma Mümkün mü?Yaklaşık iki yıl önce Danıştay tarafından verilen üst öğrenim düzeyine ilişkin iptal kararı öncesinde bir üst öğrenimi bitiren adaylar, alt öğrenim düzeyi kpss ile memurluk atamalarına katılamıyordu. Şimdi ise birtakım alanlarda alt öğrenimi bitirmiş kişilere, en üst düzeyden aldıkları kpss puanı ile alt öğrenimden memurluk tercih hakkı verilmiştir. Nitekim 2014/1 KPSS memurluk tercih kılavuzundan itibaren tüm tercih kılavuzlarına ÖSYM tarafından bilgilendirme uyarısı yazılmıştır. İlgili uyarıyı resim formatında sizlerle paylaşıyorum:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soru: Merhaba 2003 yılında tıbbi laboratuar önlisans mezunu ve 2010 yılı kamu yönetimi mezunuyum. 2015 KPSS A grubu sınavının 1. oturumuna katılarak elde ettiğim puanımla önlisans kadrolarına başvuruda bulunabilir miyim?

Cevap: Bilindiği üzere KPSS, A grubu ve Öğretmen adayları için her yıl, B Grubu adaylar için ise iki yılda bir(çift yıllarda) yapılmaktadır.

Yine bilindiği üzere, teknik ve sağlıkla ilgili öğrenim mezuniyeti olup da sınava bir üst öğrenimden girenler, KPSS tercihleri sırasında alt öğrenimlerine ait kadroları da tercih edebilmektedir. Örneğin kişi hem teknikerlik hem de 4 yıllık işletme bölümü mezuuysa, aday tercihler sırasında teknikerlik kadrolarını da lisans puanıyla tercih edebilmektedir.KPSS Genel yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde, KPSS başvuru yapacakların öğrenim düzeyi ile sınavdan elde edilecek puan türlerinin KPSS yerleştirmelerinde kullanılmasına dair usul ve esasların, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu müşterek belirleme KPSS kılavuzlarında yer almaktadır.

2015 KPSS A Grubu Öğretmenlik Kılavuzunun 1.6 ncı maddesinde; '1.6 2015-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezi yerleştirme işlemlerinde ya da merkezi yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden (Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesindeki alımlar, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları ve bazı üst kurullar gibi.) tüm kurumların yapacakları personel alımlarında kullanılamayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2015-KPSS'ye girmelerine gerek yoktur.' hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, 2015 KPSS'nin A Grubu ve Öğretmen adayları için yapıldığı, ancak kendini denemek isteyen lisans mezunu adayların da bu sınava katılabileceği, bu puanın A grubu kadro ve Öğretmenlik alımlarının dışında kullanılamayacağı açıktır.

KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro/pozisyonlara başvurular, 2014, 2016... gibi B Grubu adaylar için de yapılan çift yıllarda yapılan KPSS'den elde edilen puanlarla (KPSSP3,93,94) yapılmaktadır.Sonuç olarak, 2003'te önlisans tıbbi laboratuar, 2010'da ise kamu yönetimi programından mezun olan adayın, KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro/pozisyonlara alt öğrenim düzeyinden tercihte bulunabilmesi için(2014 KPSS Lisansa girip geçerli bir puan elde etmemiş ise) 2016 KPSS Lisansa girmesi gerekmektedir. A Grubu ve öğretmen adayları için yapılan 2015 KPSS puanı ile KPSS merkezi yerleştirmelerine katılma imkanı bulunmamaktadır.