2017 KPSS Tercih Girişi Nasıl Yapılır?2017/2 KPSS Tercih Robotu İndirmek için Tıklayınız2017/2 KPSS Tercih Kılavuzu için Tıklayınız2017/2 KPSS Tercih İşlemleri için Tıklayınız

KPSS Tercihleri nasıl yapılıyor. KPSS Tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? ÖSYM Tercih kılavuzu. KPSS kadro dağılımı, KPSS'de merak edilen sorulara yanıt. KPSS 2017 Kasım ayı tercihleri tıklayın...KPSS tercihleri ile yeni bir personel alım süreci daha başlıyor.2017 KPSS sonuçlarının ilk defa tüm öğrenim düzeyleri için kullanılacağı merkezi memur yerleştirmeleri için tercihler Kasım 2017 tarihleri arasında alınacak. Önceki yazılarımızda üstünde durduğumuz hususları memur adaylarına hatırlatmakta yarar vardır.

2016 puanıyla merkezi yerleştirmede atanan bir aday, diğer merkezi yerleştirmelere başvuru yapamayacaktır. 2017-2 Tercih kılavuzunun ilk sayfasında şöyle bir uyarı yapılacaktır: “ Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak personel yerleştirmesi için yerleştirildikleri 2017-KPSS puanı ile tercih yapamazlar.”

Bazı Adayların Başvurularını Sistem Otomatik Engelleyecek!Sınav başvurularında belirtilen tarihlerdeki ayrıntılara dikkat etmeyenler aldıkları puanlarla memur olamayacaklardır. ÖSYM, 2017-2 Kasım Merkezi memur alımlarında ve diğer merkezi alımlarda aşağıdaki adayların tercih yapmalarını otomatik olarak engelleyecektir.

1) Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların

2)Orta öğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların3)Ön lisans düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların

adaylar) tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

2017-2’de Kimler Başvuramayacak?

1) 18 yaşını doldurmayanlar memurluk tercihinde bulunamayacaklardır. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

2) Askerlik şartında Bakaya durumda bulunan adaylar.

3) Kamu haklarından mahrum bulunanlar.

4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almış olanlar.

5) Orta Öğretim KPSS ‘ye girip de 12. sınıfta okuyan veya mezun olamamış adaylar Kasım ayında tercih yapamayacaktır.

6) Ön lisans KPSS’ye girip de 2. sınıfta olan veya mezun olamamış adaylar tercih yapamayacaklardır.

7) Lisans KPSS’ye girdiği halde 3. ve 4. sınıfta okuyan veya mezun olamamış adaylar tercih yapamayacaktır.

Göreve Başlamayanlar Ceza Alacak!

Yönetmelik hükümleri gereğince 2017-2 Kasım merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylardan yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadro/pozisyonun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılanlar, daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri ayrıca önem arz etmektedir.

Kasım Tercihlerinde 15 TL Ücret Alınacak!

Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmayacak. Ancak 2017-1, 2017-2, 2018-2 ve yapılacak olan diğer merkezi yerleştirmelerde 15 TL ücret alınacaktır.

Engelli Adaylar, 2017-2’de Tercih Yapabilir!

Engelli statüsündeki adayların, tercih ettikleri kadro ve pozisyonlar için aranılan genel ve özel şartları taşımaları halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesinde; kurum ve kuruluşların toplam dolu kadro sayılarının (yurtdışı teşkilatı hariç) %3’ü oranında engelli çalıştırmak zorunda oldukları ve engelliler için sınavların, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Memur olmak isteyen engelli vatandaşların, engelli kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine istinaden engelliler için yapılacak olan merkezi sınavda başarılı olmaları halinde de memur olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Askerde Olanlar Tercih Yapabilir Mi?

1) Tercihler sırasında askerde olanlar, askere gidecek olanlar Kasım’da yerleştirme için başvuru yapabilirler. Askerde olanların haklı saklıdır. Askerdeki kişiler, atandıkları kurumlara dilekçe ile başvurup haklarının saklı tutulmasını isteyeceklerdir. Askerlik bitiminde de atandıkları kurumlara tekrar başvuru yaparak görevlerine başlayabileceklerdir.

2) Askerde olanların (kısa dönem-uzun dönem fark etmez) Aralık ayında tercih yapıp yapmaları kişisel bir tercihtir. 2017 puanıyla merkezi atamada yerleşen adaylar, daha sonraki merkezi yerleştirmelere başvuru yapamayacaklardır.

3) 2017-2 Kasım’da tercih yapmayıp askerliğini tamamladıktan sonra merkezi yerleştirmelere başvuru yapmak isteyenler de olabilir. 2017 KPSS puanlarıyla 2017-2, 2018-1, 2018-2, 2019-1 olmak üzere 4 defa merkezi yerleştirme yapılacaktır.

4) Bakaya olanların tercih yapmaması gerekmektedir, tercih yapsalar bile atamaları iptal olabilir. Bakaya durumunda olanların yerleşmesi durumunda evrak tesliminden sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüş yazısına göre kurumlar işe başlatıp başlatmamak konusunda karar vermektedirler. Bakaya durumuna düşen adayların, askerlik sevk-tecil işlemlerini yapmasında fayda vardır.

Birden Fazla Öğrenim Alanlarına Dikkat!

Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

Sürücü Belgesi Şartı Olan Kadrolar

Başvuru şartları arasında “B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK” niteliği aranan kadroları, “C”, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.Başvuru şartları arasında “C SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK” niteliği aranan kadroları, “D” ve “E” sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

Sertifikalar Son Başvuru Tarihine Kadar Alınmış Olmalıdır!

Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.