2017 KPSS’ye Mezun Olmadan Başvuru Yapılabilir mi?

Son dönemde birçok memur adayı tarafından mezun olmadan KPSS tercihlerini yapıp yapamayacakları yönünde sorular almaktayız. Özellikle lisans veya önlisans son sınıfta okumakta iken 2017 KPSS’ye katılıp alttan dersi kalan ve mezun olamayacak durumda olan adaylar bu soruları bize yöneltmekteler. Bu sorunun yanıtını verebilmek için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yerleştirme ve sonrasında yerleştirilen kurumlarca yapılan atama sürecini bilmek gerekmektedir.ÖSYM tarafından şu ana kadar yapılan merkezi yerleştirmelerde tercih sürecinde adayların mezuniyet durumu bilinmemektedir. KPSS’ye başvuru aşamasında “mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar” başvuru yapabilir şeklinde bir şart koyulmuştur. Bu açıklama KPSS sınavına mezun olmadan başvuru yapılabileceğini yani girilebileceğini ifade etmektedir fakat sınava katılmak ile tercih-yerleştirme-atama süreçleri farklıdır.

Örneğin KPSS’ye lisans düzeyinde katılan bir aday mezun olmadan lisans kadrolarından tercih yapar ve bir kadroya yerleştirilirse sonrasında ne olur bunu inceleyelim. Bu aday yerleştikten sonra ilgili kuruma belirli bir sürede atanmak için başvuru yapmak zorundadır. Bu başvuru için kılavuzda istenen bazı belgeler ile mezuniyet belgesi de istenir. Aday, ilgili kuruma mezuniyet belgesini ibraz edemeyeceğinden kurum aranılan niteliklerin taşınmadığı gerekçesiyle atamayı yapmayacaktır. Atamanın yapılmaması dışında bu adayın merkezi yerleştirmeler için puanı yanacak ve tekrar bir KPSS’ye girmesi gerekecektir.

Bu nedenle KPSS sonuçları 2 yıl geçerli olduğundan ve bu 2 yıl süresinde en az 4 tercih işlemi yapılacağından memur adaylarının mezun olmadan tercih yapmamaları, mezun olduktan sonra tercih yapmaları kendileri açısından önem taşımaktadır.KPSS’de Yerleştirme Sonrası Atama Süreci Nasıl İşler?

Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.

Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.Adaylar herhangi bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.

Merkezi yerleştirmede herhangi bir tercihine yerleşen adaylar, göreve başlamasalar dahi, merkezi yerleştirme kapsamında bulunan kurumların personel alımlarına aynı sınav sonucu ile başvuruda bulunamazlar.

SONUÇ:– KPSS’ye mezun olmadan başvurabilirsiniz.
– KPSS’ye katıldıktan sonra mezun olmadan tercih yapmayınız.
– KPSS Üst Öğrenimden Mezun Olamayanlar Alt Öğrenimden Tercih Yapabilir.

2017 KPSS sınav ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

- Kamu Personel Seçme Sınavı (2017 KPSS Lisans) (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek, sonuçlar 16 Haziran 2017'de duyurulacak. Sınava başvurular ise 14-27 Mart 2017'de alınacak.

- KPSS Lisans Alan Bilgisi,28 Mayıs 2017'de yapılacak, sonuçlar 16 Haziran 2017'de açıklanacak. Sınav başvuruları 14-27 Mart 2017'de alınacak.

- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT),16 Temmuz 2017'de yapılacak, sonuçlar 4 Ağustos 2017'de duyurulacak.Sınav başvuruları 14-27 Mart 2017'de alınacak.

Kategori: KPSS Lisans