2017 KPSS Yerleştirme Takvimi Belirleniyor

*** 2017 KPSS Yerleştirme Takvimi Hakkında Güncel Duyurulara Ulaşmak için Buraya TıklayınızBilindiği üzere, KPSS işlemleri, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.'DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir.'

Bu düzenlemeye göre, her yılın Ocak ayı içinde bir yerleştirme takvimi ilan edilmesi gerekmektedir. 2017 yılı KPSS yerleştirme takviminde, 2017/1 ve 2017/2 KPSS merkezi yerleştirmelerinin yapılacağı tarihler yer alacaktır.KPSS sınavına giren ve hayatlarını planlamak isteyen adaylar, 2017 yılı KPSS yerleştirme takviminin ilan edilmesini bekliyorlar.