2017 KPSS'ye Çalışmaya Nereden Başlayayım?

KPSS’ye hazırlanıyorsunuz fakat nerden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İşte KPSS'ye çalışma hakkında bazı püf noktaları..

1) Çalışmaya başlamadan önce bir önceki yılda çıkmış kpss sorularını alın ve hepsini çözün doğrularınızı yanlışlarınızı bulun, hangi konularda eksikleriniz çok veya en çok hangi dersde zorlandınız? Eksiklerinizi bir yere not edin. Böylece seviyenizi öğrendiniz.2) Hangi seviyede olduğunuzu öğrendikten sonra çalışmaya başlayacağınız kaynakları belirleyin çok kaynaktansa az ve kaliteli kaynak kitaplar almanızı tavsiye ederiz, böylece kaynak yığınları arasında kaybolup hangisinden başlayacağınızı düşünmek yerine belli kaynaklar hedefleyip bunları bitirmeye çalışmanız daha avantaj sağlayacaktır.

3) Kaynaklarınızı belirledikten sonra , KPSS sınavına ne kadar bir zaman kaldığını hesaplayarak her ay için bir çalışma programı yapmanız fakat program yaparken sadece içinde bulunduğunuz ay ile ilgili bir program yapmanız daha verimli olacaktır. Çünkü sizin için önemli olan şimdilik içinde bulunduğunuz ay dır ve bu ayı en verimli şekilde geçirmenizdir.Mesela bu ay şu dersleri ve şu konuları bitireceğim ve şu kadar test çözeceğim gibi bir plan yapabilirsiniz.

4) Bir aylık programınızı yaptınız sıra günlük programda, KPSS de kesin başarı kazanmak istiyorsanız aksatmamanız gereken bir günlük program şart.Bir gün aslında azımsanmayacak kadar önemli bir zaman dilimi ( her ne kadar önemsiz gibi görünse de) Çünkü saatler birbirini kovalamazsa günler, günler birbirini kovalamassa aylar oluşmaz, mesela hayatınızdan bir günü silebilir veya durdurabilir veya geriye alabilirmisiniz ? bu yüzden her gününüzün ayrı bir yeri ve önemi vardır.Günlük yapacağınız işler bir ayınızın nasıl geçeceğini de aslında haber verir hep yarınlara ertelediğimiz işler aslında ertelediğimiz bir hayatın da habercisidir. İşte bu yüzden ne olursa olsun mutlaka bir planınız olsun. Planlarınız da günlük olsun her akşam yatarken veya sabah kalktığınızda hemen planınızı oluşturun bugün şukadar ders çalışacağım, şu kadar soru çözeceğim gibi.

5) Planınızı da yaptınız ve günlük olarak ders çalışmaya başladınız.Konu çalıştıktan sonra asla ve asla konunun ardından konuyla ilgili alabildiğine soru çözmeyi unutmayın.Sadece konu çalışması yeterli değildir... Çözeceğiniz her soru yeni bir bilgi demektir ve yanlış yapma olasılıklarınızı azaltan bir etkendir.

6) Konuları çalıştınız ve bitti ama sakın konuların bitmesi için son ayı beklemeyin mutlaka konularınızı son aydan önce bitirin ve son bir ay kala sadece deneme sınavları ve daha önceki yıllarda çıkmış kpss sorularının tümünü çözmeye çalışın.

7) Tüm bunları yaptınız ve sınav zamanı geldi çattı, o halde tek yapmanız gereken kazanacağınıza inanarak sınava girmek ve emeğinizin karşılığınız almak.

I. Genel Yetenek/ Genel Kültür alanındaki dersler ve soru sayıları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

GENEL YETENEK

1-Sözel Bölüm →30 soru

2-Sayısal Bölüm → 30 soru

Bu bölümde “hız testi” uygulanacaktır. Aynı zamanda önceki müfredata göre kapsam oldukça genişlemiştir. Sorular zihinsel işlem yapma becerileri üzerinden zekayı kullanma gücünü ölçecektir. Okuduğunu anlama, hızlı düşünme ve işlem yeteneği belirleyici olacaktır. Bu bölüm adayın entellektüel düşünme, temel bilgi, günceli yorumlama ve okuduğunu anlama gibi özelliklerini ölçecektir.

Bu bölümü oluşturan derslerin müfredat ayrıntıları şunlardır:

Önceki Müfredat Ders: Türkçe
Sözcük Bilgisi→3 soru
Dil Bilgisi→ 6 soru
Anlatım Bozuklukları →3 soru
Okuduğunu Anlama→15 soru
Yazım-Noktalama→2 soru

Yeni Müfredat

Sınav Alanı Sözel Bölüm
Sözel Akıl Yürütme (Muhakeme) Becerileri
-Dil Bilgisi
-Yazım Kuralları - Sözel Akıl Yürütme (muhakeme) Becerileri öncekimüfredatta yer alan konular ile birlikte aşağıdaki konuları da kapsamaktadır:
-Cümleden Kesin Yargı Çıkarma
-Cümle Oluşturma ve Tamamlama
-Paragraf Oluşturma
-Mantıksal Akıl Yürütme

Sorular yukarıdaki konulara dağıtılacak ve geleneksel soru yapıları ile birlikte verilen paragraf (soru kökü) bağlantılı çoklu soru tipleri kullanılacaktır.

Önceki Müfredat Ders: Matematik
Sayılarla İşlem Yapma→6 soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma→6 soru
Problem Çözme→12 soru
Temel Geometrik Bilgilerden Yararlanma→3 soru
Tablo,Grafik Okuma ve Yorumlama→3 soru

Yeni Müfredat Sınav Alanı:Sayısal Bölüm

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yöneliksorular önceki müfredattaki konuları da kapsamaktadır. Ek olarak sayısal mantık konusu ve problemler üzerinde sayısal mantık kullanmayı gerektiren sorular gelecektir. Geleneksel soru yapıları ile birlikte bir soru köküne bağlı 2-3 sorunun akıl yürütme becerisine dayalı çözümleme yeteneğini ölçensorular da kullanılacaktır.

GENEL KÜLTÜR

1-Tarih→27 soru
2-Coğrafya→18 soru
3-Temel Yurttaşlık Bilgisi→9 soru
4-Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular → 6 soru

Bu bölümde adayın entelektüel düşünme,tarihsel bilgi ve düşünme metodolojisi, güncel konularda bilgi düzeyi ve bunu kullanma/yorumlama becerileri ölçülecektir.
Önceki Müfredat (30 soru) Ders: Tarih
Selçuklular ve Önceki Dönem→3 soru
Osmanlı Dönemi→3 soru
III.Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler→3 soru
Ulusal Kurtuluş Savaşı→5 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları→8 soru
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika →8 soru

Yeni Müfredat (27 soru) Ders: Tarih
Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde TürkDevletleri→3 soru
Osmanlı Devleti→ 9 soru
Atatürk İlke ve İnkılapları→12 soru
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi→3 soru

Tarih dersinin müfredatı genişlemiş, soru sayısı düşürülmüştür. Çağdaş Türk ve DünyaTarihi yeni konu alanı olarak belirlenmiştir. Osmanlı Devleti konusunda soru sayısı arttığı için konu kapsamı genişlemiştir.

Önceki Müfredat (18 soru) Ders: Coğrafya
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri→ 3 soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri→ 3 soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri→12 soru
Yeni Müfredat (18 soru) Ders: Coğrafya
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri→ 7 soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri→ 3 soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri→8 soru

Bu bölümde Türkiye’nin Fiziki Özellikleri 3 sorudan 7 soruya çıkarılmış, Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri 8 soruya düşürülmüştür.

Önceki Müfredat (12 soru) Ders: Yurttaşlık Bilgisi
Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi/Özel Hukuku→3 soru
Anayasa→ 4 soru
İdare →2 soru
Güncel→ 3 soru

Yeni Müfredat (15 soru) Ders: Yurttaşlık Bilgisi

Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku→ 3 soru
Anayasa→ 4 soru
İdare →2 soru
Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncelsosyo-ekonomik konular→6 soru

II. EĞİTİM BİLİMLERİ

Önceki Müfredat (80 soru)
Gelişim Psikoloji→8 soru
Öğrenme Psikolojisi→20 soru
Öğretim Yöntem ve Teknikleri→20 soru
Ölçme ve Değerlendirme→12 soru
Rehberlik→ 12 soru
Program Geliştirme→ 8 soru

Yeni Müfredat (80soru)

Gelişim Psikoloji→12 soru
Öğrenme Psikolojisi→ 16 soru
Öğretim Yöntem ve Teknikleri→16 soru
Program Geliştirme→4 soru
Sınıf Yönetimi→4 soru
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı →4 soru
Ölçme ve Değerlendirme→12 soru
Rehberlik ve Özel Eğitim→12 soru

Kategori: KPSS Hazırlık