2018/1 KPSS Tercihi Yapacaklar Dikkat!

KPSS 2018 tercih başvuruları Haziran - Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. KPSS tercih başvuru tarihi açıklaması Bakanlık'tan geldi.KPSS 2018/1 tercih başvuru tarihleriyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, KPSS tercih başvurularının Haziran - Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacağını söyledi.Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada '2018 yılında Kamu'ya atama yapmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızdan memur taleplerini toplamaya başladık... 2018/1 Yerleştirme İşlemlerinde memur talebi olan Kurumlarımız, taleplerini Mart'a kadar Devlet Personel Başkanlığımıza bildirecekler... Toplanan taleplere göre, ilana çıkılmasının ardından, Haziran - Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurular alınacak... 2018 KPSS ve EKPSS sınavlarına girmiş olan adayların, bu tarihler arasında başvurularını yapmalarını gerekiyor...Yerleştirme taleplerinin toplanmasına ve yerleştirme takvimine ilişkin detaylı bilgi ( http://www.dpb.gov.tr ) web adresinde yer alacaktır...' ifadelerini kullandı.

2018/1 KPSS Tercih Kılavuzu İndirmek için Buraya Tıklayınız2018/1 KPSS Tercih İşlemleri için Buraya Tıklayınız

KPSS Tercihlerinde adaylar nelere dikkat etmeli,KPSS Tercihlerinde nelere dikkat etmeliyiz...

1- 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI ve KALORİFERCİ kadro veya pozisyonları için aranılan özel şartları ve/veya bakınız şartlarını taşımaları gerekmektedir. Yerleştirmeniz yapılsa dahi söz konusu kadro veya pozisyonlar için aranılan özel şartları ve/veya bakınız şartlarını taşımadığınız takdirde atamanızın yapılmayacağını ve puan olarak sizden sonra gelen ve diğer atama şartlarını taşıyan adayları mağdur edeceğinizi unutmayınız. Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm kadro ve pozisyonların koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadro ve pozisyonlardan tercih yapmamaları son derece önemlidir.2- Adaylar, aynı düzeyde birden fazla Ortaöğretim/Önlisans/Lisans eğitim bilgisini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını sağlayabileceklerdir. Bunun yanında, Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil, adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, adaylar alt öğrenim düzey(ler)indeki(ortaöğretim, önlisans) mezuniyetlerini de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını sağlayabilecekler ve KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

3- “Otomotiv Mühendisliği” lisans programından mezun olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından “Makine Mühendisliği” programına eşdeğerlilik kararı alan adayların, 4639 nitelik kodundan tercihte bulunabilmeleri için ÖSYM sistemine kendilerini “Makine Mühendisliği” lisans programından mezun olarak tanıtmaları gerekmektedir.

4- KPSS-2018/2, KPSS-2019/1, KPSS-2019/2 veya KPSS-2020/3 yerleştirme işlemleri sonucu, 2018-KPSS puanı ile herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2018-KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar.KPSS tercihlerinde adaylar nelere dikkat etmeli?

1- KPSS atamalarında yaş şartı var mıdır? 55 yaşındaki bir kişi KPSS B Grubu kadrolara yerleşebilir mi?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 3'üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler. Dolayısıyla 55 yaşındaki birisi de KPSS B grubu kadrolara yerleşmesi halinde memur olarak atanabilir. Ancak, bütün adayların yerleşecekleri kadro veya pozisyonların özel şartlarına bakmaları gerekmektedir.

2- Hangi kurumlar tercih edilmeli

Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların tercihinde; nakil imkanları (yani farklı illerde birimleri olmadığı için) kısıtlı olduğu için belediyeler ve üniversiteler en son tercih edilmelidir. KİT'ler ücret açısından tercih edilmeli ancak, bunların başka kurumlara nakil imkanının olmadığı unutulmamalıdır. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, MEB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlar ise değişik illerde birimleri olduğu için bu kurumlara tercih önceliği verilmelidir. Üniversiteler ve belediyelere yerleşenlerin nakil sorunu yaşaması kaçınılmaz olduğu için buralar en son tercih edilmelidir.

3- Hangi adaylar tercih yapamaz?

KPSS-2018/2, KPSS-2019/1, KPSS-2019/2 veya KPSS-2020/3 yerleştirme işlemleri sonucu, 2018- KPSS puanı ile herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, 2018-KPSS puanları ile bu yerleştirme işlemi için tercih yapamazlar.

Ancak, yukarıda belirtilen puanlarla kamu kurumlarına 657-4/B sözleşmeli olanlar aynı puan türüyle yerleşebilirler.

4- Engelli adaylar tercihte bulunursa ataması yapılır mı?

Engelli adayların, kamu kurum ve kuruluşlarının bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmelerine yeşil ışık yakılmıştır. Ancak, kılavuzda bu ifadelere yer verilmekle birlikte engelli olan adayların tercihte bulunmamalarını öneririz. Çünkü, kamu kurumları yerleşen adaylardan atamaya esas belgeleri isteyecekler ve bu belgeler arasında da sağlık raporu veya sağlık kurulu raporu bulunmaktadır. Bu raporlarda engel durumu % 40 ve üzerinde olanların atamaları yapılmayacaktır. Daha önce birçok kamu kurumu yerleşen engelli adayları bu gerekçeyle atamamıştır. Mağdur olmak istemeyen adaylara bu durumu önemle hatırlatmak istiyoruz.

5- Kılavuzdaki derece ve kademeler ne anlama geliyor?

Kılavuzda, bazı kadroların yanında GİH, THS, SHS gibi kısaltmalar ve 9, 8, 7, 6 ve 5. dereceler bulunmaktadır. Adayların tercihlerini yaparken bu ayrıntıya hiç dikkat etmemesi gerekmektedir. Sınıf belirtilmeyen ve derecesi olmayan pozisyonlar KİT'leri ifade etmektedir. GİH Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nı, TH Teknik Hizmetler Sınıfı'nı, SH Sağlık Hizmetleri'ni ifade etmektedir.

Dereceler: Derece, memuriyete giriş derecesidir. Bu detay, tamamıyla teknik bir düzenleme olup, adayları ilgilendirmemektedir. Bu nedenle tercih yapılırken derece hususuna hiç dikkat edilmemelidir.

6- Şu an bir kurumda memur olarak çalışmaktayım. 2018/1 KPSS tercih kılavuzunda yer alan hangi kadroları tercih edersem muvafakata gerek yoktur?

Memur bir kişi 2018/1'de yer alan başka bir memur kadrosunu tercih eder ve yerleşirse, bu kişi o kadroya ancak kurumlar arası muvafakat ile geçebilir. Çalışılan kurum muvafakat vermez ise naklen atanılması mümkün değildir. Eğer memur kişi kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları (Kılavuzda sınıfı bölümü boş olan kadrolar sözleşmelidir.) seçerse muvafakata gerek yoktur. Bu halde istifa edip geçebilir. Aynı durum şu an sözleşmeli olup, memur kadrosunu tercih edecek adaylar için de geçerlidir.

7- Hangi KPSS puanları, sınavları ve türleri geçerlidir?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Ancak, Danıştay 12.Daire Başkanlığı'nın 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden KPSS'ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

Ayrıca, yerleştirmede 70 puan barajı yoktur. Yine adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, Mayıs ve Ekim tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2019-KPSS Lisans ve 2019-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

8- Tercih işlemleri nasıl yapılacak ve ne zaman sona erecek?

Adaylar tercihlerini Haziran - Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri Temmuz 2018 gecesi, saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

9- Kadro veya pozisyonun karşısında birden fazla şart varsa ne yapılacak?

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar' başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

10- En fazla kaç tercih yapabilirsiniz?

En fazla 30 tercih yapılabilir. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

11- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alanlar tercih yapabilir mi?

Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilen kişilerin memuriyetlerine hiçbir şey olmadığı gibi bunların memur olmalarına da engel bulunmamaktadır. Yani 657 sayılı Kanun'un 48-A/5 bendinde yer alan memuriyete engel suçlardan dolayı mahkûm olan bir kişi hakkında adli yargı mercilerince verilen mahkûmiyet kararının hüküm kısmında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişse bu kişiler memur olabilirler.

12- Askerlik görevini yapanlar ve tutuklular nasıl müracaat edecekler?

Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka hiçbir kişiye verilmemektedir. Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise, bulundukları cezaevi müdürlükleri ya da askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir.

13- Adaylar tercih yapacakları kadroların karşısındaki şartlara ne zamana kadar sahip olmak zorundadır?

Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

14- Birden fazla diplomaya sahip olanlar hangi öğrenim düzeyinden tercih yapacaklar?

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.