2018 Engelli Memur Sınavı ne Zaman Olacak?2018 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adı altında yapılacaktır.
Engellilerin kamu kurumlarında istihdam edilmesinin belli bir sisteme oturtulması amacıyla 2011 yılında özel bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmeliğin adı Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik’tir.Bu Yönetmelik ile beraber engellilere yönelik kamuya giriş sınavı merkezi hale getirilmiştir. Bu sınavın ilk uygulaması 2012 yılında ÖMSS(Özürlü Memur Seçme Sınavı) adı altında ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılmıştır.2018 EKPSS puanları ne zamana kadar geçerli?

Yönetmeliğe göre, EKPSS puanları bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Yani 2018 ÖMSS puanları, 2020 yılında yapılacak olan EKPSS sınavına kadar geçerlidir.2018 ekpss sınav tarihi belli oldu mu?

ÖSYM 2018 sınav takvimini yayınlanmamasına rağmen engelli adaylarımızdan bu yönde sorular almaya devam etmekteyiz.

2018 yılında engelli memur adayları için yapılacak olan EKPSS sınavı Nisan 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav yine ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir. Başvuru tarihleri ise henüz belli değildir.Kurumların engelli kadrolarını bildirim süresi sona eriyor

Yönetmeliğin 13. maddesi şu şekildedir: “Yerleştirme talebi Madde 13 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için özürlü memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın resmi internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmının “Özürlü Personel İşlemleri ” başlıklı bölümünde yer alan “ÖMSS veya Kura Sonucuna Göre Yerleştirme Yapılması Talep Edilen Kadrolara İlişkin Bilgi Formu”ndaki bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar on-line olarak Başkanlığa gönderir.”

2018 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuru tarihleri henüz belirlenmemiştir.Ancak Şubat - Mart 2018 tarihlerinde alınacaktır.2018 ÖMSS puanları ne zamana kadar geçerli?

Yönetmeliğe göre, EKPSS puanları bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Yani 2018 ÖMSS puanları, 2020 yılında yapılacak olan EKPSS sınavına kadar geçerlidir.

Kategori: ÖSYM EKPSS