2018 İnfaz Koruma Memuru Alımı Ne Zaman Başlıyor?2018 İnfaz Koruma Memuru Alımı Ne Zaman Başlıyor? Hangi İller Ne Kadar Personel Alacak?Adalet Bakanlığı 2018 Sözleşmeli ve Kadrolu Personel alımı yapılacak. İşte alım yapılacak kadro ve pozisyonlar; Gardiyan İnfaz Koruma Memuru, Ceza İnfaz Koruma Memuru - Büro Personeli, Teknisyen, Şoför Aşçı Kaloriferci gibi Destek Personeli alımları yapılacaktır.Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırılacak çeşitli kadro ve pozisypnlarda memur alımları gerçekleştirilecektir. Adalet Bakanlığı 2017 yılında 16 bin memur alımı yapılmıştı. Adalet Bakanlığı Gardiyan - İnfaz Koruma Memuru, Ceza İnfaz Koruma Memuru - Büro Personeli, Teknisyen, Şoför - Destek Personeli, Aşçı - Destek Personeli, Kaloriferci - Destek Personeli alımları için geri sayım başladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARIAdalet Bakanlığı'nın alım yapacağını duyurduğu sözleşmeli infaz ve koruma memuru (gardiyan), büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), diğer sağlık personeli (sağlık memuru), teknisyen, destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 16 bin sözleşmeli pozisyonlarr için 2017 yılında alımlar gerçekleştirecektir.

Bu pozisyonlara yerleşecekler merkezi sınava (lisans mezunları için KPSS 2016, önlisans ve ortaöğretim için KPSS 2016) girerek en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;

Not:Atamalardan görevli birim olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden alınan güncel bilgiye göre, KPSS puanının düşürülmesi ile ilgili söylentilerin aslını yansıtmadığı, KPSS puanının 70 olarak baz alınmaya devam edeceği öğrenildi.-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.),

-Diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen adayları için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı belirlenecektir.),

-Destek personeli (şoför) adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.-Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarіhі olan іtіbarіyle 18 yaşını doldurmuş olmak;

İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları için merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); Lisans mezunları için ise merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 30 yaşını bitirmemiş olmak.

Teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları için merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1980 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); Lisans mezunları için ise merkezî sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1982 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 35 yaşını bitirmemiş olmak.

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların 2017 Yılı ilk çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. Detaylar başvurular başladığında buraada olacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir.

Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir. Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel istihdamına yönelik diğer ilanda aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.

Kategori: KPSS Memur Alımı