2018 KPSS Öncesi Alım Olacak mı?2017 yılı içinde MEB'e verilen 30 bin atama izninin 20 bini Temmuz ayı içinde yapıldı. Kalan atamalar ise 2018 Şubat ayında yapılacak. Peki atama kontenjanlarında artış olur mu?MEB’e 2017 yılı için 30 bin öğretmen atama izni verilmişti. Bunun 20 binine Temmuz ayı içinde atama yapıldı. Kalan 10 bin kontenjana atamalar da 2018 Şubat’ında yapılacak. Mülakat sebebiyle atama süreci uzamaktadır. Bu yazımızda atama kontenjanlarını, mülakattaki olası değişiklikleri inceleyeceğiz.

Atama Kontenjanları

Her sene bütçeyle birlikte kamuya alınacak personel sayısı belirlenmektedir. Daha sonra da MEB’e ayrılan kadrolar belli olmaktadır. 2017 yılı için 30 bin öğretmen ataması öngörülmüştü. 20 bini kullanıldı, geriye 10 bini kaldı. MEB’in ilave atama izinleri için Maliye’nin kapısını çalması gerekir. MEB, Maliye’den ek atama isterken “acil ihtiyaç” diye belirtmesi lazım ki Maliye’nin de ona göre değerlendirme yapması gerekir. Yapılan açıklamalar 10 binin dışında ek kadro verilmeyeceğini gösteriyor. Son atamada boş kalan kontenjanlar olursa mülakatta 60 puanı geçenler arasından yine mini bir atama yapılması mümkün olabilir.Öğretmen adaylarının umudu 2018 bütçesi kalmaktadır. MEB, 2018 yılı için toplamda 30 bin değil de 50 bin veya daha fazla kadro talep ederse 2018 Şubat-Mart dönemi öğretmen ilanında iyi sayıda kontenjan verilmesi mümkündür. Yani 2017 KPSS puanı olanlara 2017 bütçesinden 10 bin kadro kalmıştır. 2018 bütçesinden daha fazla kadro kalması için MEB’e atama izninin daha fazla verilmesi gerekir.

Öğretmenlikte Mülakat Sistemi

Sözlü sınavlara birtakım itirazlar var, Danıştay’ın da bir kararı bulunmaktadır. MEB ise herkesin memnun olacağı bir mülakat sistemi getireceğini ifade ediyor. Mevcut sistemde 3 katı kadar aday mülakata alınıp atamalar sadece mülakat puanına göre yapılmaktadır. Yeni sistemi Milli Eğitim Bakanı açıklayacak. Mülakat sisteminde aklımıza gelen olası değişiklikleri şöyle maddeleyebiliriz:1- Sadece sözlü sınav puanına göre atamalardan vazgeçilebilir: KPSS + Mülakat Puanının Aritmetik ortalamasına göre atamalar yapılabilir veya puanlamayı etkileyecek başka unsurlar getirilebilir. (staj puanları, lisans derecesi gibi)

2- Mülakat puanıyla ilgili düzenlemeler yapılabilir: Mülakatlarda puan yerine “başarılı-başarısız” diye ifadeler verilebilir veya +5/-5 gibi sabit bir puanlama verilebilir.

3- Komisyonlarla ilgili düzenleme yapılabilir. Aynı branştaki adaylara aynı komisyonun puanlama yapması veya komisyonun sadece Bakanlıkta kurulması düşünülebilir.4- Mülakatlara kamera sistemi getirebilir. Adayların mülakatları kameraya alınıp Bakanlığa gönderilip değerlendirmenin Bakanlıkça tek komisyon tarafından yapılması sağlanabilir.

Özetle; Öğretmenlik alanlarından mezun olanlar çok, atamalar da bütçe sebebiyle azdır. Bir de mülakat faktörü devreye girince adaylar hem kontenjan mağduru hem de mülakat mağduru olabilmektedir. Bunun için herkesi memnun edecek bir atama ve mülakat çözümünün ortaya konması şarttır. 2019’daki seçimlere kadar mülakattan vazgeçilmesi yapılacak en doğru adımlardan biri olacaktır.

Kategori: KPSS Memur Alımı