2018 KPSS Ortaöğretim Önlisans Başvuru Tarihi Ne Zaman?



KPSS 2018 Ortaöğretim Önlisans Başvuruları başlamak üzere. 2018 KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans Düzeyinde katılacaklar için başvurular Ağustos 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 2018-KPSS Ortaöğretim/Önlisans başvuruları birlikte elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.



Sınava katılacak adayların bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak 2018-KPSS’ye girmeleri ve 2018-KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. KPSS başvurularında adayların, bu sınava katılmak isteyip istemedikleri bilgisi alınacaktır. Bu sınava katılmak isteyen adayların 2018-KPSS’de bildirdiği başvuru bilgileri geçerli olacaktır.

2018 KPSS Ortaöğretim Önlisans Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Müracaatlar, başvuru merkezlerince yürütülecek. Başvuru merkezleri, ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr/) internet adresinde ilan edilecek. Başvuru süresi uzatılmayacak. Süresi içinde başvurusunu tamamlamayan adayların,2018 KPSS Ortaöğretim Önlisans Sınavlarına katılması mümkün olmayacak.



2018 KPSS Ortaöğretim Önlisans Başvuru Kılavuzu İndirmek için Tıklayınız

2018 KPSS Ortaöğretim Önlisans Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvurma süresi içinde ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr/) internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Kılavuzda, başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Adayların bu kılavuzu dikkatle incelemesi ve başvurularını tamamladıktan sonra süresi içinde ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr/) internet adresinden bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.



2016 KPSS önlisans (P93) puanları için

2016 KPSS P93 puanı olan adayların durumu biraz farklı olabilmektedir. Burada konuyu ikiye ayırmak gerekir:

2018 KPSS'ye yine önlisans (2 yıllık) olarak girecek olanlar; bu adayların 2016 P93 puanlarının geçerliliği Ekim'de gerçekleştirilecek olan önlisans düzeyindeki KPSS ile birlikte sona erecek. 2018 KPSS'ye lisans (4 yıllık) olarak girecek olanlar; bir kişinin aynı anda ya da aynı ya da farklı düzeyde iki tane geçerli b grubu puanı olamaz. Bu yüzden 2016 KPSS P93 puanlarının geçerliliği yaklaşık 3 hafta sonra Mayıs'da 2018 KPSS lisans sınavının yapılmasıyla sona erecektir. (Görüldüğü üzere bu adayların puanı 2 yıl dolmadan sona ermektedir. Çünkü bu adaylar yeni bir b grubu puana sahip olacakladır.)



2016 KPSS lise (P94) puanları için

2016 KPSS P94 puanı olan adayların durumu da biraz farklı olabilmektedir. Burada konuyu üçe ayırmak gerekir: 2018 KPSS'ye yine lise olarak girecek olanlar; bu adayların 2016 P94 puanlarının geçerliliği Ekim'de gerçekleştirilecek olan lise düzeyindeki KPSS ile birlikte sona erecek. 2018 KPSS'ye önlisans (2 yıllık) olarak girecek olanlar; bu adayların 2016 P94 puanlarının geçerliliği Ekim'de gerçekleştirilecek olan lise düzeyindeki KPSS ile birlikte sona erecek. Ve artık bu adayların P93 puanı olacaktır.

KPSS NEDİR?

KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

KPSS'Yİ, KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI adı ile hayatımıza ortak olan sınav sistemi diye adlandırabiliriz basit olarak. Kamu kurumlarında göre alacak personel adaylarına uygulanan bu sınav kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. ÖRN: KPSS-A KPSS-BKPSS, genel yetenek, genel kültür, istatistik, kamu yönetimi, anayasa gibi kollardan oluşur. Elbette KPSS'de bu kolların hepsinden sorumlu değilsiniz şöyle ki; başvuracağınız alan adına yeterli olacak bölümlerden sorumlu tutulursunuz. Lise ve üzeri eğitim derecesine sahip yani bu derecelerle mezun olan herkes bu sınava başvurusunu yapabilir.

KPSS A-B VE C GRUBU KADROLAR: KPSS A grubu kadrolar mesleğinizle ilgili yönlendirmede karşınıza çıkmaktadır. Meslek dışında ilk kez bir kamu kuruluşuna başvurmak isteyen adaylar B ve C kadrosuna göre sınıflandırılmaktadır.

KPSS A GRUBU KADRO; Bakanlıklar,başbakanlık,genel müdürlük düzeyindeki alanlardan oluşur. Bu sınav sonucunda kurumların kendine özel uyguladığı sınavlara ek olarak adaylar tabi tutulur. KPSS A grubu kadrolar üniversite mezunları için geçerlidir diyebiliriz.Eğer bir kamu kuruluşunda çalışmak istiyorsanız Kamu personeli seçme sınavına muhakkak girmelisiniz daha sonra az önce belirttiğim gibi kurumların kendine has sınavlarına tabii tutulacaksınız.

KPSS B VE C GRUBU KADROLAR: KPSS A grubu dışında kalan kadrolar diye nitelendirebiliriz. Lise mezunu ve dengi okullar bu gruba göre kadrolanacaktır. Bu kadro için şartlar daha farklıdır; askerlik,sicil kaydı,sağlık,suç durumu vs… Belirli bir taban puanı yoktur. Genel dereceye göre ve kurumların alımına göre başarı durumu belirlenir. Örneğin geçtiğimiz dönemlerde 78 ile yapılan atama bu dönem 69 ile belirlenebilir,bu genel başarı durumuna bağlıdır.

KPSS, Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve KPSS A grubu olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Örnekleyecek olursak mühendis olmak isteyen bir arkadaşımızın genel kültür ve genel yetenek testlerini cevaplamasını onun için yeterlidir. Fakat öğretmen adayı bir arkadaşımızın ek olarak eğitim bilimleri testini cevaplaması şarttır.

KPSS

Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna başvurma süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Kılavuzda, başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Adayların bu kılavuzu dikkatle incelemesi ve başvurularını tamamladıktan sonra süresi içinde ÖSYM'nin (http://ais.osym.gov.tr) internet adresinden bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği' ile Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 1 Nisan 2013 tarihli kararı uyarınca yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'na girme zorunluluğu bulunuyor. Bu durumdaki adayların da KPSS'ye, kılavuzdaki kurallara uygun olarak başvurması gerekiyor.

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl; ancak öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek. Mart 2018 tarihinden sonra lisans düzeyinden mezun olan ve lisans düzeyinden KPSS'ye girmeyip KPSS'ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B grubu lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçları sona erecek; takip eden KPSS A grubu sınavına girmeleri KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçlarını etkilemeyecek.

KPSS'NİN GEÇERLİLİK SÜRELERİ

Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl; ancak öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek. Mart 2018 tarihinden sonra lisans düzeyinden mezun olan ve lisans düzeyinden KPSS'ye girmeyip KPSS'ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B grubu lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçları sona erecek; takip eden KPSS A grubu sınavına girmeleri KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçlarını etkilemeyecek.