2018 KPSS Soru Dağılımları Nasıl Olacak?ÖSYM tarafından KPSS LİSANS sınavında Pazar günü uygulanan alan testlerinde soru sayısının 30 olarak belirlenmiştir. Bu yolla çok uzun olması sürekli itiraz konusu olan sınav sürelerinin de azaltılması sağlanmıştır. Bu doğrultuda, 2018-KPSS Lisans sınavından itibaren alan testlerinin soru sayısı ve sınav süresi aşağıdaki gibi olacaktır.Pazar Günü Uygulanacak Alan Testleri ve Soru SayılarıPazar Sabah (160 dakika) Pazar Öğleden Sonra (160 dakika)

Hukuk (30) Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (30)İktisat (30) Ekonometri (30)

İşletme (30) İstatistik (30)

Maliye (30) Kamu Yönetimi (30)Muhasebe (30) Uluslararası İlişkiler (30)

2) 2018-KPSS’de uygulanan Genel Yetenek ve Genel kültür testlerinin kapsamı ve yaklaşık ağırlıkları, uyumu sağlamak amacıyla, 2018-KPSS Lisans Sınavlarında da aynen uygulanacaktır.

TABLO-1 KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI İÇİN TIKLAYINIZKategori: KPSS Lisans