3 üniversiteye tıp fakültesi kurma izni verildiBakanlar Kurulu, Atılım Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitelerine tıp fakültesi kurma izni verdi.İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KARARLAR

2018/11351 İstanbul İlinde Bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunun Merkezinin İzmir'e Taşınması ve Adının İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2018/11352 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte Kurulması ve Kapatılması Hakkında KararKarar Sayısı: 2018/11352

Bazı yükseköğretim kurulularına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazılan üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

5/2/2018 TARİHLİ VE 2018/11352 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARMADDE 1- (1) Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tıp Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tıp Fakültesi ve Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tıp Fakültesi kurulmuştur.

MADDE 2- (1) Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik Fakültesi kapatılmıştır.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2018/11394 Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun Bağlantısının Değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlanması ve Adı Geçen Yüksekokulun Kapatılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2018/11394
Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun bağlantısının değiştirilerek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanması ve adı geçen Yüksekokulun kapatılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 17/1/2018 tarihli ve 1219218 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 savılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kategori: Haberler