Akademik Kariyer Platformu Nedir?

Yükseköğretim Kurulu, doktoralı insan kaynağını üniversitelerle buluşturmak için Akademik Kariyer Platformu kurmaya hazırlanıyor !

Hatırlanacağı üzere, doktorasını tamamlamış öğretim üyesi adayları ile yeni kurulan üniversiteleri buluşturmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından merkezi bir sistem kurulabileceğini, adayların özgeçmişinin yer alacağı sistemden öğretim üyesi arayan üniversiteler ile kadro arayan doktoralı işsizlerin faydalanabileceklerini, hatta kadro garantisi var iken KHK ile bir günde işsiz duruma düşen ÖYP araştırma görevlilerinin sağdan soldan referans bulmak yerine haklarıyla üniversitelere atanabilecekleri geçen günlerde gündeme getirilmişti.Yükseköğretim Kurulunun Yardımcı Doçentliğin kaldırılması ile ilgili kamuoyuyla paylaştığı bilgi notunda; yaklaşık altı ay önce gündeme getirdiğimiz yukarıdaki konu ile ilgili çalışmanın başladığı da ifade edildi.Buna göre, Yükseköğretim Kurulu tarafından 'Akademik Kariyer Platformu'nun oluşturulduğu, bu sistem aracılığıyla doktorasını tamamlayan mezunların kendilerine uygun kadro aramaları, ve özellikle yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler ile misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programları kapsamındaki üniversitelerin amaçlarına yönelik doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması sürecine katkıda bulunmasının hedeflendiği ifade edilmiştir.

Ayrıca bu süreçle öğretim üyeliği istihdamı sürecinin daha şeffaf ve performans odaklı olarak yürütülmesinin hedeflendiği, kısacası doktorasını bitirenler ile akademisyen ihtiyacı içinde olan üniversiteler şeffaf bir yöntemle bu platformda buluşacağı dile getirilmiştir.Yükseköğretim Kuruluna gecikmeli de olsa gündeme getirdiğimiz bu sistem önerisini dikkate aldığı için teşekkür ediyoruz...

Kategori: Haberler