Akademik uzman olmanın şartları nelerdir?

Üniversitelerde nasıl uzman olunur?

ÜNİVERSİTELERDE UZMAN OLMAK

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33/b maddesinde 'UZMANLAR', öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcıları olarak tanımlanmıştır.Uzman kadrosu Bakanlıklarda ve diğer kamu kurumlarında görev yapılan kariyer uzmanlıkları ile karıştırılmamalıdır. Üniversitelerde uzmanlar akademik kadro içerisinde yer almakta olup, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilmek üzere istihdam edilirler. Üniversiteler en çok aşağıdaki alanlarda uzman kadrosu ilan etmektedirler :

1-Laboratuvarlar (Gıda, Biyoloji, Fizik, Kimya vb. alanlarda uzman alınmaktadır.)

2-Tıp Fakülteleri

3-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıkları (Yazılımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla Bilgisayar Mühendisliği, BÖTE mezunu kişiler uzman olarak alınmaktadır.)

4-Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü (Rektörlüğün basın yayın biriminde çalıştırılmak üzere, Halkla İlişkiler, Gazetecilik mezunu kişiler uzman olarak alınmaktadır.)

5-Uluslarararası İlişkiler ve Erasmus Birimleri (Dış ilişkilerle ilgili konularda genellikle yabancı dili iyi düzeyde olan İngilizce Öğretmeni, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu kişiler uzman olarak alınmaktadır.)

6-Kütüphane (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 'Bilgi ve Belge Yönetimi' mezunu kişiler uzman olarak alınmaktadır.)

7-Proje Koordinatörlükleri (Rektörlüğe bağlı proje birimlerinde proje alanında deneyimli kişiler uzman olarak alınmaktadır.)

8-Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Son zamanlarda birçok üniversitede kurulan uygulama ve araştırma merkezlerinde farklı lisans mezunları uzman olarak alınmaktadır.)

AKADEMİK UZMAN OLMAK İÇİN ASGARİ ŞARTLAR NELERDİR ?

-ALES'ten en az 70 puan sahibi olmak,

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan sahibi olmak.(Meslek Yüksekokullarında ilan edilen Uzman kadrolarında yabancı dil şartı yoktur)

-Belgelendirmek kaydıyla ilanda aranılan alanda en az 2 yıl deneyimli olmak

AKADEMİK UZMAN KADROLARINA NASIL BAŞVURURUM ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tüm üniversiteler uzman kadrolarını ihtiyaçlarına göre değişik tarihlerde ilan edebilirler. Tüm uzman alımları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasından yer alan Akademik Kadro İlanları menüsünde ve sayfamızda ilan edilmektedir.

Burada üniversitelerin ilan ettikleri uzman kadrolarını inceleyerek 'İlanda Aranan Özel Şartlar' kısmında belirtilen kriterleri sağlamanız halinde, başvurunuzu ilan metninde belirtilen adreslere istenilen belgelerle birlikte yapabilirsiniz.

BAŞVURDUKTAN SONRA DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR ?

Başvuru yapıldıktan sonra üniversiteler tarafından belgeleriniz ilanda aranan şartları taşıyıp taşımadığınıza yönelik kontrol edilir. Eğer ki başvurunuz uygun görülürse, jüri tarafından ön değerlendirme listesine dahil edilirsiniz. Söz konusu yönetmelik gereği, ön değerlendirme ALES puanının %60'ı ve yabancı dil puanının %40'ı alınarak belirlenir.

(Meslek Yüksekokullarında ALES puanının %70'i ve lisans mezuniyet notunun %30'u alınarak belirlenir)

ALES ve Yabancı Dil puanınıza göre belirlenen ön değerlendirme sonucuna göre ilk ona girerseniz (eğer ki ilan edilen kadro sayısı 1'se 10 kişi çağırılır) yazılı sınava davet edilirsiniz.

Ön değerlendirme sonuçları üniversitenin kurumsal web sayfasında ilan edilir. Sınava girecek adaylarda ayrıca bir yazılı tebligat yapılmaz. Kurumların yaptığı duyurular tebligat niteliğindedir.

Akademik uzman alımlarında sözlü mülakat yoktur. Jüri sizi giriş sınavında yazılı olarak sorulan sorulara verdiğiniz cevaba göre değerlendirecektir.

Yazılı sınav sonucu değerlendirme ise aşağıdaki şekilde yapılmaktadır :

ALES (%30) + Lisans Mezuniyet Notu (%30)+Giriş Sınavı Notu (%30) + Yabancı Dil Puanı (%10)

ALES (%35) + Lisans Mezuniyet Notu (%30)+Giriş Sınavı Notu (%35) (Meslek Yüksekokullarındaki Değerlendirme)

Yukarıda belirtilen oranlara göre yapılacak hesaplamalar sonucunda eğer ki en yüksek puana sahip aday sizseniz uzman olarak ilgili kadroya atanmaya hak kazanırsınız.

ATANDIKTAN SONRA ÖZLÜK HAKLARI VE MAAŞ NE KADAR ?

Uzman maaşları son dönemde yapılan iyileştirmeler sonucunda önemli seviyede artmıştır. Uzman maaşları ülkemizde geliştirme ödeneğinden ötürü bölge bölge farklılıklar göstermekle birlikte ortalama 4000-5000 TL aralığında değişmektedir.

UZMANLIK HEDEFLEYENLERE TAVSİYELER

Yukarıda açıkladığımız gibi 'Akademik Uzman' kadroları için mutlaka sağlanması gereken 3 şarta (ALES 70, Dil 50 ve 2 yıl asgari deneyim) ilave olarak üniversiteler tarafından ilanlara koşullar eklenebilmektedir.

Genellikle üniversiteler en çok özel şartı 'Uzman' kadrolarında yazabilmektedir. Bunun nedeni, belirli bir alanda uzman ihtiyacı olduğu için bu doğaldır. Bu çerçevede, üniversiteler genellikle uzman kadrolarında serfitika ve özel deneyim gibi şartlar istemektedirler.

Bu doğrultuda uzmanlık kadrosuna başvurmayı düşünen kişilerin;

1- Özel sektör deneyimi elde ederken sigortalı olarak çalışmaları,

2- Meslek açısından önemli sertifika kurslarına giderek belge alınması,

3- Yüksek Lisans asgari 2 yıllık deneyim yerine sayıldığı için özel sektörde çalışmak istemeyenlerin yüksek lisans yapmaları,

Bu kadrolara başvurularında kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

Kategori: Haberler