Arabulucu ve bilirkişi yetiştiren üniversite var mı?

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) tarafından 'bilirkişi, uzlaştırma ve arabulucu eğitimleri' verilmeye başlandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, önemli bir istihdam potansiyeli olan bilirkişi, arabulucu ve uzlaştırıcı eğitimlerinin Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Uludağ Üniversitesi adına ULUSEM koordinatörlüğünde yürütüleceğini söyledi. İsteyenlerin, beş yıl uzman olarak çalıştığını gösteren diploma, sertifika, çalışma ruhsatı, hizmet belgesi ile bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonlarına başvuru yaparak bilirkişi listesine kayıt talebinde bulunanlarınalabileceklerini vurgulayan Rektör Yardımcısı Yüce, 'Eğitimlerimiz hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültesi mezunları tarafından alınabilecektir. Arabuluculuk hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözüm (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanılabilecekleri en etkin yöntemdir. Arabuluculuk tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olan, kolaylaştırıcı arabuluculuk şeklinde olabileceği gibi, bazı durumlarda arabulucunun uygun bir çözüme dair tekliflerde bulunabileceği değerlendirici arabuluculuk şeklinde de gerçekleşebilir' diye konuştu.

Başvuruda bulunacak olan adayların öncelikle arabulucular siciline kaydolan, Türk vatandaşlarından hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli kişiler olması gerektiğinin altını çizen Yüce, 'Arabulucu olmak için arabuluculuk eğitimin tamamlaması ve Adalet Bakanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınavları başarılı bir şekilde tamamlanması da gerekmektedir. Bütün eğitimler teorik ve uygulamalı olmak üzere verilmektedir' dedi.Kategori: Haberler