Araştırma görevlileri sözlü sınavda hangi kriterlere göre değerlendirilecek?

Araştırma görevlisi mülakatlarında bir kriter olacak mı? YÖK tarafından ilan edilen 1000 araştırma görevlisi kadrosu için yapılacak sözlü sınavda değerlendirme kriterleri yönetmelikte açıkça düzenlenmeli!

Bilindiği üzere, 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, 'Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; yabancı dil okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılır.' hükmü yer almaktadır.Bu kapsamda, ilan edilen kadrolardan yabancı dil okutmanı ve çevirici kadroları ile yabancı dilde eğitim yapan programlara alınacak öğretim görevlisi kadroları hariç diğer kadrolara (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman) giriş sınavı sadece yazılı olarak yapılmaktadır.Öte yandan, yıllardır uygulanmakta olan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının (ÖYP) yerine ülkemizin öncelikli alanları dikkate alınarak araştırma görevlisi yetiştirilmesine yönelik mezkür yönetmelikte 21 Eylül 2016 tarihinde düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenleme neticesinde; Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin 'en fazla yüzde yirmi kadar ilave atama izni', Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilecek.Bu kapsamda, YÖK tarafından 24 Kasım 2016 tarihinde ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, ilgili yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, giriş sınavı diğer araştırma görevlisi alımlarının aksine sözlü olarak yapılacak.

SÖZLÜ SINAVDA JÜRİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPACAK ?

'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında 'Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. ' hükmü yer almaktadır.Ancak, sözlü sınavla alınacak araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların genel anlamda 'hangi kriterlere' göre değerlendirileceğine yönelik yönetmelikte açık bir düzenleme yer almamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kalkınmada öncelikli yörelerde olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yasal düzenleme 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin 'Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlıkları' başlıklı 11 inci maddesine göre sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilmektedir :1- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: %25,

2- İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %25,

3- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: %25,

4- Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: %25.

Bu bakımdan kıyasladığımızda; ülkenin ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde öğrenci yetiştiren eğitimcileri belirlerken yapılan yukarıdaki değerlendirme kriterlerinin, ülkemizin bilimsel anlamda geleceğini oluşturacak ve yükseköğretim kademesinde eğitimci olacak kişilerin belirleneceği bu 'MÜLAKATLARDA' da belirli kriterler üzerinden bir değerlendirme yüzdelerinin olması gerektiğini değerlendiriyoruz...

Kategori: Haberler