Araştırma görevlisi kadrosunda öğretim görevlisi istihdam edilebilir mi?

Kırklareli Üniversitesi, Araştırma Görevlisi kadrosunda olmak şartıyla derse girmesi için Öğretim Görevlisi alım ilanına çıktı. Peki Araştırma Görevlisi kadrosunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapılabilir mi?

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında istihdam edilmek üzere 3 Araştırma Görevlisi kadrosunu 10 Ağustos 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu web sayfasında ilan edildi.İlan metni için tıklayınızYukarıdaki ilan metnine baktığımızda, Kırklareli Üniversitesi tarafından Öğretim Görevlisi almak için Araştırma Görevlisi kadrosunun kullanıldığını görüyoruz.

Bu kadroya başvuran adaylardan yapılacak sınavlarda başarılı olanların Araştırma Görevlisi kadrosuna atamaları yapılacak, maaşları ve özlük hakları bu unvan üzerinden belirlenecektir. Ancak, Öğretim Görevlisi olarak çalışacakları için haftalık zorunlu 12 saat ders yükleri olacaktır. Hatta, bu saatin üstünde bir ders yükleri olması da kuvvetle muhtemeldir.Diğer taraftan, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 'Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması' başlıklı 3 üncü maddesine akademisyenler üç sınıfa ayrılmıştır :

a) Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentler)

b) Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar (Öğretim Görevlisi, Okutman)c) Öğretim Yardımcıları (Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı)

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 45 inci maddesinin 1 inci fıkrasında;' Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.' hükmü amirdir.

Bu kapsamda değerlendirdiğimizde; Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre iki ayrı sınıfta yer aldığından, Kırklareli Üniversitesi ilanına atanacak kişilerin Araştırma Görevlisi kadrosunda Öğretim Görevlisi olarak çalıştırılmasının kendi istekleri dahi olsa sağlıklı bir uygulama olmayacağını ve mevzuata aykırı olduğunu düşünüyoruz.Kategori: Haberler