Araştırma görevlisi uzmanlık kadrosuna nasıl geçiş yapar?

Devlet üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olanlar Uzman (Akademik) kadrosuna nasıl geçiş yapar?

SORU:Merhaba. Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. İngilizcem var. Yoğunluk nedeniyle Ankara'ya geçmek istiyorum. Uzman olarak başka bir kuruma geçebilir miyim ?CEVAP :

Üniversitelerde öğretim elemanı kadrolarına atamalar, 'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' düzenlenmiştir.Mezkür yönetmeliğin 'Genel Şartlar' başlıklı 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında;

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

Şartları aranmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin 'Özel Şartlar' başlıklı 7 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; 'Uzman ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosuna başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak gerekir.' hükmü yer almaktadır.Anılan yönetmelikte, Uzmanlığa başvurabilmek için genel ve özel şartlar ifade edilmiş iken, halen yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi harici öğretim elemanı kadrolarda görev yapmakta olanların kurumlar arası nakille üniversitelerde başka bir kadroya geçişlerine imkan sağlayan bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu bakımdan, halen araştırma görevlisi olarak görev yaptığınız kurumdan başka bir yükseköğretim kurumunda Uzman kadrosuna geçebilmeniz için aşağıdaki şartların sırasıyla oluşması gerekmektedir.

-Üniversite tarafından kadro ilanın yapılması,

-İlandaki genel ve özel şartları taşıyor olmanız,

-Yapılacak ön değerlendirme ve giriş sınavlarında başarılı olmanız,

-Kazandığınız üniversite tarafından muvafakat yoluyla naklen atanmanız.

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde; halen Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar ancak yeniden ilan ve sınav sürecini tamamlayarak naklen başka üniversitelerde uzman kadrosuna geçiş yapabilirler.

Kategori: Haberler