ASELSAN Akademi Hangi Üniversitelerden Oluşuyor?

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, üniversite-sanayi iş birliğine yeni bir boyut kazandıracak ve savunma sanayimizi ileri aşamalara taşıyacak olan 'ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı' tanıtımı için düzenlenen toplantıya katıldı.ASELSAN ile Araştırma Üniversiteleri olarak belirlenen Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında 'Lisansüstü Eğitim Protokolü'nün imzalandığı toplantıya ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve ASELSAN Akademi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Araştırma Üniversitesitelerinin Rektörleri katıldı.Programın tanıtımında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında küresel ekonomide rekabet gücünü artırmasının önemine işaret ederek, bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek yenilik ve başarıların, sürdürülebilir kalkınma ve sosyoekonomik gelişimin anahtarı olacağını söyledi.

Başkan Saraç, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek adına üniversitelerin 21'inci yüzyılda her zamankinden daha dinamik ve yenilikçi olmak zorunda olduğunu belirtti.Türkiye'nin teknoloji üretebilme becerisi geliştikçe, nitelikli sanayi şirketlerinin sayısının arttığını vurgulayan YÖK Başkanı, bunun üniversite-sanayi iş birliğini daha da geliştirdiğini dile getirdi.

Araştırma üniversitelerinde, nitelikli çıktılar alınan araştırma süreçlerini gözden geçireceklerini ifade eden YÖK Başkanı Saraç, 'Mevcut politika ve stratejileri daha da geliştireceğiz. Araştırma altyapılarına destek veren Kalkınma Bakanlığı ve araştırmalara fon sağlayan TÜBİTAK gibi kurumlarla araştırma üniversitelerimize özel destekler geliştirilmesi için de girişimler başlattığımızı ifade etmek isterim.' diye konuştu.

YÖK Başkan Saraç, ASELSAN Akademi'nin, üniversitelerin dünya ile bütünleşmelerine büyük katkı sağlayacağının altını çizerek, şöyle devam etti:'ASELSAN Akademi'nin yeni nesil üniversite konseptine uygun olarak olumlu sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Yine bu proje, sanayi doktorasından daha farklı ve vizyonel bir bakışın ürünü. Bu program ülkemizin rekabet gücünün artmasında önemli rol oynayacak ve sanayimizdeki teknoloji odaklı dönüşüm sürecinin öncüsü olacak. Bu bağlamda bugün tanıtımı yapılan ASELSAN Akademi yükseköğretim için de örnek bir program oluşturacak.'

Programın tanıtımının ardından YÖK koordinatörlüğünde, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Aselsan Akademi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök arasında 'Lisansüstü Eğitim Protokolü' imza töreni gerçekleştirildi.

'ASELSAN AKADEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI' NEDİR?ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı, 2017 Güz Dönemi'nde hayata geçirilmiştir. Bir sanayi kuruluşu ile birden fazla üniversitenin iş birliğine gitmesi şeklinde uygulanan bir model olan programa YÖK koordinasyonunda, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil olmuştur. Program ile sadece üniversite sanayi iş birliği değil üniversiteler arası iş birliği de hedeflenmektedir. ASELSAN Akademi, teknoloji ve mühendislik alanındaki uzman ve yenilikçi yapısıyla ülkemizin savunma sanayisine katkı yapacak ve bu alandaki programların yeniden yapılandırılmasına imkân sağlayacaktır.

YÖK ile yapılan protokol kapsamında ASELSAN, üniversitelerin dış kampüsü olmuştur. ASELSAN ile Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan 'Lisansüstü Eğitim Protokolü' sayesinde ASELSAN çalışanları ASELSAN yerleşkesinden ayrılmadan lisansüstü eğitimlerine çalıştıkları alanlardan/projelerden gerçekleştirme imkânına kavuşmuşlardır. Bu programdan mezun olan ASELSAN personeli, ilgili üniversitenin ana kampüsündeki diplomaya eşdeğer yüksek lisans ya da doktora diplomasını almaya hak kazanacaktır.

Üniversitelere endüstriyel teknolojik proje ortamı sağlanacaktır

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı ile ASELSAN'ın sahip olduğu teknoloji ve bilgi birikiminin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. YÖK, ihtisaslaşma sürecinde bulunan araştırma üniversiteleri ve akademisyenlere uygulamalı teknolojik proje ortamı sağlanmış olmaktadır. Akademik tecrübeleri olan üniversite öğretim üyeleri, doğrudan endüstrinin projelerine dâhil olarak endüstriyel tecrübelerini artırıp ülkemizin eğitim ve teknolojisine katkıda bulunacaktır.

ASELSAN personeli ASELSAN'da çalışmakta olduğu projelerden tez yapacaktır

Akademik yeterliliğe sahip personelin savunma projelerinde görevlendirilmesi ile savunma sanayisi alanında kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacaktır. Personelin ASELSAN'ın misyon ve vizyonuna uygun olarak savunma sanayisi alanında yüksek lisans/doktora tez ve araştırma konularında eğitim alması sağlanacaktır.

ASELSAN AKADEMİ'de 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 168'i yüksek lisans ve 64'ü doktora olmak üzere 232 personel eğitime başlamıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde 135, Bilgisayar Mühendisliğinde 47, Makine Mühendisliğinde 45 ve Malzeme Mühendisliğinde 5 öğrenci ile eğitime devam etmektedir. Önümüzdeki yıl bu sayının 750 olması ve ASELSAN'ın dört yıl sonra doktoralı personeli oranının %10 olması hedeflenmiştir.

ASELSAN AKADEMİ'NİN KAZANIMLARI

• Yükseköğretim Kurulu onaylı üniversitelerin dış kampüsü,

• Üniversite - sanayi iş birliğine yepyeni bir boyut,

• Personelin çalıştıkları projelerden tezler yapabilmesi,

• ASELSAN'ın öz kaynaklı projelerinden doktora tezleri,

• Üniversitelerin ana kampüsünde verilen yüksek lisans ve doktora diploması,

• Ortak ders havuzu,

• Açık inovasyon ortamı,

• Aselsan'ın laboratuvar imkanlarının, tezler kapsamında programa dahil olan

araştırma üniversitelerine açılması,

• Ülkemizde kritik teknolojilerin gelişimini sağlayarak, artacak askeri-sivil rekabet gücü ve

• Savunma alanında milli ileri/kritik teknolojilerin kazanılmasıdır.

Kategori: Haberler