Atama izni sayıları KPSS alım sayıları mıdır?Dün yayımladığımız atama izni sayıları bazı adaylarca yanlış anlaşılmaktadır.ATAMA İZNİ SAYISI KPSS İLE ALIM YAPILACAK KADRO SAYISINI GÖSTERMEZBir kamu kurumu, kendisindeki boş kadrolara 3 şekilde atama yapabilir.
1- Daha önce memur olup da istifa edenler arasından,
2- Naklen diğer kurumlardan,
3- KPSS ile açıktan...

Ancak, bu 3 şekilden birisinden dahi olsa atama yapabilmek için atama izninin olması gerekmektedir. İşte dün açıklanan atama izni sayısı bu üç durumu da kapsamaktadır. Dolaysıyla 22 Nisan itibariyle açıklanan atama izni sayısı, KPSS ile atama yapılacak kadro sayısı değildir. Her bir kurum, kendisine tahsis edilen iznin bir kısmının naklen alımlara, bir kısmını istifa sonrası dönüş yoluyla alımlara, bir kısmını da KPSS ile alıma ayıracaktır.Ayrıca, başka bir atama izni olmadığından, bu atama izinleri hem Haziran hem Kasım alımlarına yöneliktir.

KAÇ ADET ATAMA İZNİ KALDI

Bütçe Kanunuyla tahsis edilen atama izni sayısı 73 bin 600 adete çıkarılmıştı. Öğretmen atama sayıları da düşüldüğünde toplam 3.052 adet atama izni kalmıştır. Atama izni dağılımında, MEB'in memur dağılımı yer almamaktadır. Kalan 3 bin civarındaki atama izni muhtemelen MEB'in öğretmen dışındaki memur alımlarına tahsis edilmiştir.Kategori: Memur Atamaları