Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu OBS GirişAtaşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş için Tıklayınız*** Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Giriş Sayfası için Buraya Tıklayınız*** Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İletişim BilgileriT.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi

Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir / İstanbulTelefon: +90 216 455 77 70-74

Faks: +90 216 548 28 17

E-Posta: iletisim@adiguzel.edu.tr*** Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Akademik Takvimlerine Ulaşmak için Buraya Tıklayınız

*** Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Hızlı Erişim

Programlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Grafik Tasarımı Programı
Moda Tasarımı Programı
Dış Ticaret Programı
Mekatronik Programı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Optisyenlik Programı
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
İşletme Yönetimi Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
Lojistik Programı
Adalet Programı
Çocuk Gelişimi Programı
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Mimari Restorasyon Programı

2017-2018 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME / DERS SEÇME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

2017-2018 Eğitim Öğretim yılına ait kayıt yenileme ve Ders Kayıt işlemleri ile ilgili takvim ve uygulanacak usul ve esaslar aşağıdadır.

Kayıt Yenileme İle İlgili Genel Esaslar

2.Sınıfa geçen her öğrenci dönem kaybı yaşamamak için kayıt yenileme (ders seçme) işlemini Eylül 2017 tarihleri içerisinde mali yükümlülüğüne de yerine getirmek koşulu ile gerçekleştirebilir.

Yeni kayıt olan öğrencilerin ilk iki yarıyıla ait ders kayıtları, ilgili dönem başlarında Öğrenci İşleri Birimi tarafından doğrudan yapılır. Bu öğrenciler ders kayıt formlarının internet çıktılarını alarak öğretimin Eylül 2017 Tarihleri arasında danışmanlarına onaylatmak ve bir nüshasını Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadır.

Öğrenciler öğretim ücretini yatıramadıkları için veya farklı nedenlerle kayıt yenileme ve derse yazılma işlemini gerçekleştirmeyebilirler. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, kimlik, paso, askerlik şubesine yazı vb.) yararlanamazlar ve erkek öğrenciler için askerlik şubesine gerekli bildirim yapılır. Kaydını yenilemeyen, herhangi bir derse kayıtlı olmayan öğrencinin, öğrencilik haklarından yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Ancak bu süreler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenim süresinden gitmesini istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sayılma hakları saklıdır.

Öğrenciler bir sonraki yıla ve döneme ait dersleri alamazlar.
29 yaşını doldurmuş erkek öğrenciler, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini, Askerlik Şubelerinden “kayıt olmalarında sakınca olmadığına”dair yazılı belgeyi Öğrenci İşleri Birimine teslim ettikten sonra yapabileceklerdir.

Kayıt Yenileme işleminin tamamlanması için ders kaydının öğrenci tarafından yapılarak onaya gönderilmiş olması, kaydın danışman tarafından onaylanması ve döneme ait öğrenim ücretinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. İşlemlerden birinin eksik olması halinde kayıt yenileme işlemi gerçekleşmemiş sayılacaktır.
Kayıt Yenileme İle İlgili Önemli Uyarılar

Öğrenciler Ağustos – Eylül tarihleri ve her gün 09.00-17.00 saatleri arasında kayıt yenileme hakkına sahiptir.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılına ait borcu olan öğrencilerin kayıt sayfası açılmayacak olup, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini yapamayacaklardır. Öncelikle geçmiş dönem borçlarını ödedikten sonra bulunulan döneme ait işlemlerini yapabileceklerdir.

Ödeme İle İlgili Önemli Uyarılar (Geçen yıl)

Kayıt yenileme yapacak öğrencilerimizin öğrenim ücreti 11.950,TL+KDV‘dir. Öğrenim ücretine ilaveten Mütevelli Heyeti kararınca 220,TL (KDV Dahil) gelir gider ücreti tahsil edilecektir. Öğrencilerimiz burs oranları ile ilgili ödeyecekleri ücreti kayıt esnasında Mali İşler Biriminden öğrenebilirler. Kayıt yenileme işlemleri ve ödeme şekli ile ilgili bilgiler için tıklayınız.

Ders Seçimleri İle İlgili Genel Esaslar

Sınıf öğrencilerimiz 2017-2018 ders kayıtlarını Danışman gözetiminde veya internet ortamında (http://obs.adiguzel.edu.tr/web adresinden) yapabilirler. Danışman gözetiminde veya münferit olarak internet üzerinden ders kaydı yaptıran öğrencilerimiz, internet ortamında seçtikleri dersleri gösteren ders kayıt formunu danışmanına onaylatarak, bir nüshasını Eylül 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edeceklerdir.

Kayıt yenileme süresi olan Ağustos - Eylül 2017 tarihleri arasında ders kaydı yapılmaz.

Döneme ait öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci ders kaydı sistemden açılmaz. Sehven ders kaydı yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Öğrenci, kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez, derslerden not alamaz.

Ders seçme ekranında programınıza ait tüm dersler çıkabilir. Bu bütün dersleri seçeceğiniz anlamına gelmemektedir. 2. Sınıf öğrencilerimiz ilk olarak Öncelikli olarak 2016-2017 Eğitim öğretim yılı güz döneminde başarısız oldukları. DZ, FF, FD dersleri ve daha sonrada mevcut döneme ait dersleri almanız gerekmektedir. Yılsonu ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilerimiz isterse DD ve DC notu bulunan derslerimde seçebilir.

Bir öğrencinin en fazla alabileceği iş yükü 40 AKTS’dir.

1. ve 2.yarıyıl öğrencileri bir üst sınıftan ders alamazlar.
Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin (DZ) tekrarında devam zorunluluğu vardır. Devam şartının aranmadığı durumda öğrencinin ara sınav ve dersle ilgili diğer dönem içi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci ders alırken haftalık ders programında kısmen de olsa çakışan devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslere kayıt olamaz. Çakışma durumunda öncelikle önceki yarıyıllarda başarısız olunan dersler alınır.

Kategori: Haberler