Bakanlık, Sınavsız Veteriner Hekim AlabilecekTarım ve Hayvancılık Bakanlığı, veteriner hekim istihdam ederken, adayın tüm gerekli bilgiyi edindiğini belgelemesi durumunda sınav gerekliliğinden vazgeçebilecek.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, veteriner hekim istihdam ederken, adayın tüm gerekli bilgiyi edindiğini belgelemesi durumunda sınav gerekliliğinden vazgeçebilecek.Bakanlıkça hazırlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlandı.

Değişiklikle Bakanlık, veteriner hekimleri, belirtilen konuları kapsayan sınavda başarılı olması durumunda resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim olarak atayabilecek. Gerekli bilgiyi temel veteriner eğitiminin bir parçası olarak veya alınan eğitim yoluyla veya kazanılmış mesleki tecrübeyle edinen adayların, durumlarını sertifika ve benzeri belgelerle belgelemeleri halinde farklı sınavlar düzenlenebilecek. Bununla beraber Bakanlık, adayın üniversite mezuniyetinin bir parçası olarak veya lisansüstü mezuniyetiyle sonuçlanan eğitim yoluyla tüm gerekli bilgiyi edindiğini belgelemesi durumunda sınav gerekliliğinden vazgeçebilecek.Öte yandan, yatırma ve üretim alanlarının izlenmesine ek olarak üretim, işleme ve dağıtımın her aşamasında son ürün için belirlenen gerekliliklere gıda işletmecisinin uyum sağladığını doğrulamak için laboratuvar testlerinden oluşan bir kontrol sistemi oluşturulacak. Bu kontrol sistemi özellikle deniz biyotoksinlerinin ve bulaşanların yasal limitleri aşmadığını ve yumuşakçaların mikrobiyolojik kalitesinin insan sağlığı için tehlike oluşturmadığını doğrulamak amacıyla oluşturulacak.

- Yürürlüğe giriş süresi uzatılan maddeler

Değişiklikle bazı maddelerin yürürlüğe giriş süresi, 31 Aralık 2013'ten 31 Aralık 2015'e kadar uzatıldı. Yürürlüğe giriş süresi uzatılan maddeler şöyle:- Hayvanın kesimhaneye varışından 24 saat sonra ilgili gıda zinciri bilgisi ulaşmaz ise hayvandan elde edilen tüm etin insan tüketimine uygun olmadığına karar verilecek ve eğer hayvan henüz kesilmemişse, kesime gelen diğer hayvanlardan ayrı bir yerde itlaf edilecek.

- Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim, insan tüketimine yönelik olarak kesimhaneye kabul edilen hayvanların uygun bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için gıda işletmecisinin görevlerini ilgili düzenlemeye göre yerine getirdiğini doğrulayacak, hekim kimlikleri doğrulanamayan hayvanların ayrı bir şekilde itlaf edilmesini sağlayacak ve insan tüketimine uygun olmadığının bildirimini yapacak.

- Bakanlık, adayın üniversite mezuniyetinin bir parçası olarak veya lisansüstü mezuniyetiyle sonuçlanan eğitim yoluyla tüm gerekli bilgiyi edindiğini belgelemesi durumunda sınav gerekliliğinden vazgeçebilecek.- Bakanlık, sadece eğitim alan ve belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanan sınavı geçen kişileri resmi yardımcı olarak atayabilecek. Ancak Bakanlık adayın, üniversite mezuniyetinin bir parçası olarak gerekli olan bilgiye sahip olduğunu belgelemesi halinde sınav şartından vazgeçebilecek.

Kategori: KPSS Memur Alımı