Bilgi edinme hakkını engelleyen Rektörlüğe tazminat cezası

Aksaray İdare Mahkemesi, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararına rağmen, bilgi edinme hakkını gereği gibi yerine getirmeyen üniversite Rektörlüğüne 3 bin tl tazminat cezası verildi.

Bilgi Edinme Hakkını engelleyen Rektörlüğe, mahkeme 3.000.-TL tazminatı davacı öğretim üyesine ödeme kararı verdi.Açılan bir soruşturmada tutulan tutanağı vermeyip, Başbakanlık BEDK kararını da eksik uygulayan Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünün bu işlemi, Aksaray İdare Mahkemesi tarafından 'ağır hizmet kusuru' olarak değerlendirilip 3.000.- TL manevi tazminata hükmetmiştir.Kategori: Haberler