Birden fazla yabancı dil tazminatı alınabilir mi?

Bu yazımızda, devlet memurlarından belirli oranlarda yabancı dil bilgisine haiz olanlara her ay ödenen yabancı dil tazminatları ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapacağız.YABANCI DİL TAZMİNATININ YASAL MEVZUATI NEDİR ?Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

HANGİ DİLLERE TAZMİNAT ÖDENMEKTEDİR ?04 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında ilgili kanun hükmünde kararnamede belirtilen düzeyde puan alanlara tazminat ödenmektedir.

İlgili yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereği; YDS Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılmaktadır.

YABANCI DİL SEVİYELERİ NASIL BELİRLENMEKTEDİR ?Sınava giren adayların, YDS'de aldıkları puanlara göre yabancı dil bilgisi seviyeleri aşağıdaki tabloda gibi belirlenmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerli olup, bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmektedir. Yabancı dil seviyesi 70-79 (C) olanların yabancı dil tazminatları kesilmektedir.Örneğin, 80-89 (B) seviyesinde yabancı dil tazminatı alan bir kamu görevlisi 5 (beş) yıl sonra yeniden sınava girdiğinde tekrar 80-89 (B) seviyesinde puan alamaz ise 70-79 (C) seviyesinde yabancı dil tazminatı almaya başlar.

70-79 (C) seviyesinde yabancı dil tazminatı almakta olan birisi daha alt seviyeye tazminat ödenmediği için 5 (beş) yıl sonra tekrar sınava girip ilgili düzeyde puan alamadığı takdirde yabancı dil tazminatı ödemesi kesilecektir.

YABANCI DİL TAZMİNATI KİMLERE ÖDENİR ?

15 Nisan 1997 Başbakan Onayıyla yürürlüğe giren 'Yabancı Dil Tazminatının Miktarlarına İlişkin Esaslar'ın 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre;

-Hakim ve savcılar,

-Mülki idare amirleri,

-Dışişleri Bakanlığı meslek memurları,

-Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar),

-Üniversite öğretim elemanları,

-Öğretmenler,

-Mütercim ve tercümanlar için,

Yabancı dil tazminatının ödenmesi için bir onay gerekmemektedir.

Ancak, yukarıda belirtilen görevlerden haricinde çalışan kamu görevlilerinin Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında belirtilen düzeylerde puana sahip olmaları halinde yabancı dil tazminatı alabilmeleri için personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığına dair ita amirlerinden onay alınması şartı koşulmuştur.

2017 YILINDA YABANCI DİL TAZMİNATLARI NE KADAR OLDU?

'Yabancı Dil Tazminatının Miktarlarına İlişkin Esaslar'ın 3 üncü maddesinde; 'Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.' hükmü yer almaktadır.

Söz konusu esasların ekinde yer alan tabloya göre, kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatları aşağıdaki göstergelerin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır.

* Mühendisin yabancı dil tazminatı alabilmesi için yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığına dair kurum ita amirinden onay alınması şarttır.

**Yukarıda belirtilen tutarlardan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

TOEFL, PTE, TestDaF GİBİ SINAVLARDA PUANI OLANLARA YABANCI DİL TAZMİNATI ÖDENİR Mİ ?

Bilindiği üzere, bazı yabancı dil sınavlarının KPDS ve YDS'ye eşdeğerliği bulunmaktadır. Bunlar şunlardır :

-CAE, CPE, TOEFL iBT, PTE (İngilizce)

-TestDaf, DSD II, TELC Deutcsh, Goethe Institut (Almanca)

-DELF&DALF (Fransızca)

-CELI (İtalyanca)

-DELE (İspanyolca)

-TORFL (Rusça)

Bu sınavların akademik kadroya başvuru veya lisansüstü eğitime giriş durumlarında eşdeğerlilikleri dikkate alınmaktadır. Kamu görevlilerine yabancı dil tazminatı ödemelerinde sadece KPDS ve YDS sonuçları dikkate alınmaktadır.

BİRDEN FAZLA YABANCI DİL TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ ?

'Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen dillerden A-B-C düzeyinde başarı elde etmek şartı ile birden fazla yabancı dil tazminatından faydalanılabilmektedir.

Son olarak yukarıda yaptığımız açıklamalara ilişkin mevzuat hükümlerini dosya halinde sunuyoruz.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi için TIKLAYINIZ.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için TIKLAYINIZ.

Yabancı Dil Tazminatının Miktarlarına İlişkin Esaslar için TIKLAYINIZ.

Kategori: Haberler