Büro yönetimi bölümüne öğretim görevlisi alınırken, sosyoloji mezunu olma şartı konabilir mi?

Kafkas Üniversitesi, Büro yönetimi bölümüne öğretim görevlisi alırken, sosyoloji mezunu olma şartı koydu.

Kafkas Üniversitesinin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Programına 'Felsefe veya Sosyoloji' mezunu Öğretim Görevlisi almak için ilana çıkması adayların tepkisine yol açtı.30 Aralık 2016 tarihinde ilan edilen Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı Programına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; 'Sosyoloji veya Felsefe bölümü lisans mezunu olup, alanında lisans mezuniyetinden itibaren belgelendirmek kaydıyla en az beş yıl deneyimli olmak.' şartı aranmıştır.'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; 'Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.' hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programının ders planına baktığımızda; Sosyoloji alanına yakın olarak sadece 'Örgütsel Davranış' dersinin olduğunu, Felsefe mezunu bir adayın verebileceği bir dersin olmadığını değerlendiriyoruz. Derslere bakıldığında daha çok Kamu Yönetimi, İşletme veya Büro Yönetimi Öğretmenliği mezunlarının istihdam edilebileceği görülüyor.Diğer taraftan, özellikle Meslek Yüksekokulları bu gibi Felsefe, Sosyoloji vb. bölüm mezunlarını farklı bölüm ve programların ders ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da istihdam etmektedirler. Ancak, yine söz konusu meslek yüksekokulunun diğer bölüm ve programlarını incelediğimizde; Sosyoloji bölümünün ders verebileceğini değerlendirdiğimiz 'Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık' programının olduğunu, Felsefe mezunlarına ise yakın bir bölüm-program görememekteyiz.

Sonuç olarak değerlendirdiğimizde, bu tip bir öğretim görevlisi kadrosuna kişiye özel bir kadro değerlendirmesi yapamamayız. Çünkü, ülkemizde binlerce Felsefe ve Sosyoloji bölümü mezunu aday bulunmaktadır. Bunlar arasından ALES ve lisans mezuniyet notuna göre yapılan sıralama sonucunda 10 aday yazılı sınava girecek ve umudumuz odur ki hak eden kazanacaktır.

Ancak, akademik kariyer hedefi olan adayların bu konuda olduğu gibi tepkilerini azaltmak amacıyla, ilgili yönetmelikte açıkça belirtildiği gibi öğretim elemanı kadro ilanlarında ilan edilen alana uygun lisans mezuniyet alanlarının yazılması gerektiğini, eğer ki alınan aday farklı programların ders yükü ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam edilecekse bunun ilanda belirtilmesini veyahut kadronun program bazında değil doğrudan Meslek Yüksekokulu olarak ilan edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz.Kategori: Haberler