Çözümleyici ve Programcı kadrolarına atanma şartı nedir?

Her KPSS yerleştirme döneminde adaylarca sıklıkla sorulan sorulardan biri de Çözümleyici ve Programcı kadrolarına atanmada şartların ne olduğu sorusudur.Çözümleyici ve Programcı kadrolarına atanma şartı nedir?KPSS Tercih Kılavuzlarında çözümleyici ve programcı açıklamaları şu şekildedir:

'Çözümleyici' kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;-Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,

- Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,

- İngilizce bilmeleri,şarttır.Bunun yanında, bu kadro veya pozisyonda 'Özel Koşullar' tablosunda yer alan kod veya kodların bulunması halinde, adayların bu kod ve kodlar karşılığında yer alan şartlara da sahip olmaları gerekmektedir.

'Programcı' kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim

Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.Bunun yanında, bu kadro veya pozisyonda 'Özel Koşullar' tablosunda yer alan kod veya kodların bulunması halinde, adayların bu kod veya kodlar karşılığında yer alan şartlara da sahip olmaları gerekmektedir.

Programcı, önlisans ve lisans düzeyinde bir kadro unvanı iken çözümleyici sadece lisans düzeyinde bir kadro unvanıdır. Çözümleyici ile programcı şartları benzese de çözümleyici kadrosuna atanma şartı daha fazladır. Programcı sertifikasına sahip olmayan ilgili fakülte mezunları, çözümleyici için iki programlama dilini ve ingilizce, programcı için ise bir programlama dilini bilmesi; dersini almış olması gerekiyor.

Peki bu programlama dilleri hangileri olabilir?

Bunlara örnek olarak düşük, orta ve yüksek seviye; Assembler, C, C++, C#, Java, Foltran, Basic, Pascal ,Cobol, Visual Basic, Acces, PIC basic Pro vs.

Söz konusu programlama dilleri vb. birini üniversitede gören ve transkriptinde bunu belgeleyen aday programcı, ikisini gören ve 'İngilizce bilen' aday ise çözümleyici kadrosuna atanabilir. Hangi durumların 'İngilizce bilmek' şartını sağladığı ise tercih kılavuzlarında yer almaktadır.

Bazı adayların transkriptlerinde 'Programlama 1', 'Programlama 2' şeklinde yer almaktadır. Peki bu adaylar programcı veya çözümleyici kadrosunu tercih edebilir mi?

Tercih Kılavuzlarında programlama diline ilişkin '...herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar programlama dersi alan adaylar 'M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına' sahip olarak değerlendirilecektir.' ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda 'programlama' dersi altında bir veya daha fazla programlama dili dersi alan aday durumuna göre programcı veya çözümleyici kadrolarına başvuru yapabilir.

Programcı veya çözümleyici kadrosunun karşısında yer alan öğrenimi sağlamak atanmak için yeterli midir?

Hayır. İlgili fakültelerden veya diğer programlardan mezun olup, programcı için ya belirtilen kurumlardan programcı sertifikası yada programlama dersi almış olmak, çözümleyici için ise yine belirtilen kurumlardan programcı sertifikası ve İngilizce bilmek yada iki programlama dersi almak ve İngilizce bilmek gerekmektedir. Eğer bunun dışında yerleştirme talep eden kurumca ekstra bir özel nitelik(Örneğin; Java ve J2EE bildiğini belgelemek, SQL veya PL/SQL bildiğini belgelemek, Unix bildiğini belgelemek, Linux bildiğini belgelemek gibi) belirlenmiş ise bu şartın da karşılanması gerekir.

Kategori: Memur Atamaları