Çukurova Üniversitesinde yeni bir enstitü kuruldu

2017/9978 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2017/9978 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar6 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandıKarar Sayısı : 2017/9978

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 7/2/2017 tarihli ve 1525626 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 27/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.Kategori: Haberler