Danıştay’dan KPSS Kılavuzuna Durdurma Kararı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, kural olarak 18 yaşını dolduranlar memur olarak atanabiliyor. 18 yaşını doldurmayan, ama atamaya hak kazanan adaylar ise mahkemelerden “kazai rüşt kararı” (ergin kılınma) alarak ataması yapılabiliyor.

2013 KPSS Kılavuzuna göre, lise mezunu ve 18 yaşını doldurmamış bir memur adayı “tercih işlemlerinin son günü itibariyle kazai rüşt kararı” aldıktan sonra ataması gerçekleşebiliyor. Böylece adaylar tercih işlemlerinin son günü itibariyle “ergin kılındıklarına” ilişkin kararları alabilmeleri halinde tercih ettikleri kamu kurumlarına ataması gerçekleşiyor. Ancak memur adayları tercihlerin son gününde söz konusu kararları alabilmesi güç.Danıştay karar verdi; lise mezunları da direksiyon eğitimi verebilecek

ATAMASI YAPILMADI

Tokat’ta yaşayan lise mezunu ve 18 yaşından küçük bir genç, KPSS sınavını kazanarak Hakkari’ye sağlık memuru olarak yerleştirildi. Ancak gencin ataması yapılmadı. Gerekçe olarak da tercih işlemlerinin son günü itibariyle ergin kılındığına ilişkin kazai rüşt kararının olmaması gösterildi. Bunun üzerine aynı genç, KPSS 2013/1 tercih klavuzunda yer alan “Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir” şeklindeki ibarenin yürütmesini durdurulması ve iptal istemiyle Danıştay 12. Dairesi'ne dava açtı.

KARARLAR YETİŞMİYOR

Daire, söz konusu ibarenin yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi. Kararda, davayı açan adayın “tercih işlemlerinin son günü itibariyle kazai rüşt kararı” bulunmaması nedeniyle atamasının yapılmamasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
“Devlet Memurları Kanunu’nda, kazai rüşt kararının en geç tercihlerin son gününe kadar alınması şeklinde bir şart bulunmadığı gibi, kazai rüşt kararı hukuk mahkemelerinin inisiyatifinde olan bir sürecin sonunda alındığından, bu kararın tercih işlemlerinin son günün yetiştirilmesi memur adaylarının elinde olmayabilecektir.”

NE ANLAMA GELİYOR

Davacının avukatları, lise mezunu ama 18 yaşındaki küçük memur adayların büyük bir bölümü mahkemelerden kazai rüşt kararı almakta geç kaldıkları için ya da böyle bir düzenlemeden evraklarının teslimi sırasında haberdar oldukları için atamaların gerçekleşmediğine dikkat çekerek, “Kimi zaman sadece bir haftadan ibaret tercih süresi içerisinde -halen yavaş işlemekte olan yargı sistemimizde- mahkemeden kaza-i rüşt kararı alınmasının da olanaklı olmuyor. Bu nedenle mağduriyetler yaşanmaktadır. Verilen karar ile birlikte artık adayların tercihlerini yaptıktan sonra atamalarının yapılması anına kadar söz konusu kararı alarak atanmasının yolu açılmış oldu.”

Kategori: KPSS Arşivi