Devlet Koruması Altındaki Çocuklar KPSS'siz Memur OlacakResmi Gazete’de 08.02.2015 tarihinde yayımlanan “Devlet Memurluğuna Alınmaya” ilişkin “5 Seri nolu Kamu Personeli Genel Tebliği”nde “Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Çocukların Devlet Memurluğuna Alınmalarına” ilişkin esaslar değiştirildi.Buna göre ben çocuğuma bakamıyorum diyerek çocuğunuzu (eski adı SHÇEK yeni adı) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bırakırsanız en az iki yıl koruma altında kalmak kaydıyla lise altı öğrenimi olan çocuğunuz 18 yaşından itibaren dilediği an KPSS'ye girmeden devlet memuru olur. Lisans, ön lisans ve lise ve dengi mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı amacıyla KPSS sınavına girmeleri şart. Ancak liseyi bitirememiş, ilkokul veya ortaokul mezunu çocuklar KPSS'siz kura ile kamu kurumlarına memur olarak atanabilecek.

KİMLER İSTİHDAM EDİLECEK?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden aralıklı da olsa iki yıldan az olmamak kaydıyla yararlanan ve reşit olduğu tarih itibariyle bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden çocuklar, bahse konu istihdamdan faydalanma hakkına sahip oluyor.Örneğin 11.04.1997 doğumlu bir kişi 01.06.2015 tarihinde korunma ve bakım altına alınsa ve sosyal hizmet modellerinin birisinden reşit oluncaya kadar yararlansa, reşit olduğu tarihte korunma/bakım tedbiri kararı sona erdiğinden, korunma ve bakım altında geçen toplam süre iki yıldan az olduğu için istihdam hakkından faydalanamaz. Oysa koruma ve bakım altına alındığı tarih 01.04.2015 tarihi olsaydı faydalanabilecekti.

19.02.2014 tarihinden önce reşit olanların reşit oluncaya kadar korunma ve bakım altında bulunma ve belirtilen sosyal hizmet modellerinin birisinden yararlanma şartını taşıyor olması yeterli olup, bu kişilerde en az iki yıl süre ile korunma ve bakım altında kalmış olmak koşulu gerekmiyor.

Yerleştirme işlemleri kurumlarca ayrı ayrı değil merkezi olarak yapılacak. Lisans, ön lisans ve lise ve dengi mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı amacıyla KPSS sınavına girmeleri şart. Öncelikle lisans, ön lisans, lise ve dengi öğrenim konumunda olan kişiler için memur kadrosu ayrılacak, sonra KPSS puanlarına göre uygun tercihlerine atamaları yapılacak.KPSS sonucuna göre yerleştirme işlemlerinde öğretim seviyelerine uygun KPSS (B) grubu puanları kullanılacak. İlkokul ve ilköğretim mezunları için kalan kadro sayısınca hizmetli kadrolarına tayin edilmek üzere kura çekilecek.

Bu kapsamda atamadan faydalanacak kişilerin atanma işlemleri Devlet Personel Başkanlığı’nca gerçekleştirilecek. Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol gereği belirlenecek bir tarihte korunma ve bakım altında yetişmiş kişiler için hazırlanacak olan yerleştirme ve tercih kılavuzuna göre adaylar tercihlerini yapıp başvuruda bulunacak.

Tercihlerin hangi kuruma yapılacağı ya da kura başvurusunun nasıl yapılacağı ve yerleştirme tarihleri Devlet Personel Başkanlığı’nca belirlendiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasından (cocukhizmetleri.aile.gov.tr) ilgililere duyurulacak.Yerleştirme işlemleri için bir tercih kılavuzu yayımlanacak ve hak sahipleri bu tercih kılavuzunda yer alan kadrolara tercihte bulunacaklar.

ATAMA ŞARTALARI NEDİR?

KPSS sonucuna göre yerleştirme memur unvanlı kadrolara, kura ile yerleştirme yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara yapılacak. Ancak 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer almayan kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyon unvanı ve nitelik belirlemeleri mümkün bulunduğundan bu kamu kurum ve kuruluşlarının unvan ve nitelik talepleri hak sahiplerinin nitelikleri ve öğrenim durumları dikkate alınarak karşılanmaya çalışılacak.

BU HAKTAN KAÇ KEZ YARARLANILABİLİR?

Bu kapsamdaki istihdam hakkından bir defa faydalanılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiş ve halen çalışmaya devam edenler istihdam hakkını kullanmış sayılacağından bu kapsamda istihdam hakkından yararlanamıyorlar.

Buna karşın istihdam hakkından faydalanmış ancak 19.02.2014 tarihinden önce çalıştığı işten ayrılmış olanların bu kapsamda istihdam için başvurmaları mümkün bulunuyor.
Daha önce istihdam edilmiş olup 19.02.2014 tarihinden sonra çalıştığı işten ayrılanlar ise istihdam hakkını kullanmış sayılacağından yeniden bu haktan faydalanma hakkı bulunmuyor.

Kategori: KPSS Memur Alımı