Dil eğitimi için bulunduğum ülkeyi/okulu/alanı zorunlu durumlarda değiştirmem mümkün müdür?

Dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay; yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir.

Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık
gösterebilir. ( Örneğin; İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.)Kategori: Haberler