Dil öğrenimimi bitirdim ve esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için kabul alamadım. Ne yapmalıyım?

Öğrencilerin bu durumu Bakanlığımıza bildirmesi halinde öğrencilere kabul
almalarına imkân vermek için 2 döneme kadar aylıksız izin verilebilir. Zorunlu
hallerde bu süre bir dönem daha Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya
kuruluşça uzatılabilir.

Kategori: Haberler