Dil öğrenimimi tamamladım yüksek lisans/doktora öğrenimime başladım, ne yapmalıyım?

Kabul alıp öğrenime başlayınca okula başlama tarihinin ve öğrenim plan taslağının
Ataşelik/Müşavirlik ya da Konsolosluklar aracılığıyla geciktirilmeden Bakanlığımıza
bildirilmesi gerekir. Burs ödemelerinde ve askerlik tehir işlemlerinde sorunlarla
karşılaşılmaması için esas öğrenime başlama tarihinin bildirilmesi ve öğrenim planının
gönderilmesi gerekir.

Kategori: Haberler