Doçentlik belgesi nasıl alınır?

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, doçentlik sınavlarının yürütülmesine ilişkin açıklama yaptı.ÜAK'TAN YAPILAN AÇIKLAMADoçentlik Sınavlarının Yürütülmesine İlişkin Mevcut Durum

7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.03.2018 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede;1- 06.03.2018 tarihi itibariyle Doçentlik başvurusu bulunan ve eser inceleme aşamasından başarılı bulunan adaylara, 683 sayılı KHK'nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak hazırlanan 'Doçentlik Belgeleri' verilmektedir.

2- Doçentlik başvurusunda bulunmuş ve fakat halen eser inceleme süreci devam eden adaylara, bu süreç sonunda eser aşamasından başarılı bulunmaları halinde, 683 sayılı KHK'nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapıldıktan sonra, her ay yapılacak ÜAK Yönetim Kurulunda alınacak karara binaen sonuçları Doçentlik Bilgi Sistemi(DBS) üzerinden duyurulacak ve hazırlanan 'Doçentlik Belgeleri' verilecektir. Bu çerçevede;

a. 2016 Nisan ve öncesi dönem adaylarından eser inceleme süreci tamamlananların durumu ilk ÜAK Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş olup bu adayların 'Doçentlik Belgeleri' 683 sayılı KHK'nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak verilmektedir.b. 2016 Aralık ve sonrası dönem adaylarından eser inceleme süreci tamamlananların durumu her ay yapılacak ÜAK Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek bu adayların 'Doçentlik Belgeleri' 683 sayılı KHK'nın ilgili hükmü gereğince kontroller yapılarak verilecektir.

3- 2017 Aralık dönemi adaylarının asgari başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları incelenmiş olup bu adayların jüri atamalarının Nisan ayında yapılması planlanmaktadır.

4- 2018 yılı ilk başvuru dönemi 15 Nisan - 30 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. 15 Nisan 2018 tarihinden itibaren yapılacak doçentlik başvurularında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikler uygulanacaktır. 2018 Nisan Dönemine ilişkin Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları da ÜAK'ın internet sayfasında yer almaktadır.Kategori: Haberler