DPB Başkanı: KPSS-A kadroları kamunun yönetici adaylarıdır

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü, Kırıkkale Belediye Başkanı ve Kırıkkale Vali Yardımcısının da katıldığı etkinlikte kamu ve özel sektörde istihdam politikaları değerlendirildi. Üniversite mezunlarının istihdam politikaları doğrultusunda iş bulma imkanlarının artırılmasına yönelik sunumlar gerçekleştirilerek bu alanda karşılaşılan sorunlar görüşüldü.Devlet Personel Başkanı KUMBUZOĞLU etkinlikte yaptığı konuşmasında, kamu ve özel sektörde istihdam politikalarının değerlendirildiği söz konusu etkinliğe katılmaktan ve üniversite öğrencileri arasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin, kamu istihdam politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan Devlet Personel Başkanlığı açısından yol gösterici olduğunu dile getiren Kumbuzoğlu, önümüzdeki yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını analiz etmeye yönelik stratejik insan kaynakları planlanması yapıldığını ifade etmiştir. Gerçekleştirilecek insan kaynakları planlaması sonrasında üniversite mezunları için kurumlardaki ihtiyaç profiline uygun kamu istihdam politikalarının oluşturulacağını belirterek personel politikalarının belirlenmesinde üniversitelerle işbirliği yapılmasının önemini vurguladı.Kumbuzoğlu konuşmasının devamında, Ülkemizde özel sektörün hızla güçlendiğini ve dünyanın her tarafında önemli projelere imza attığını belirterek gençlerin kariyer planlamalarını yaparken sadece kamu sektörünü değil özel sektörü de dikkate almaları gerektiğini ifade etmiştir. Kamu sektöründe A grubu kadrolar dediğimiz uzmanlık, kaymakamlık ve müfettişlik gibi kariyer mesleklere girebilmeleri için üniversite mezunu gençlerin KPSS ve kurumlarca yapılan sınavlara ciddi manada ve sistematik olarak hazırlanmalarını önermiştir. Söz konusu kariyer meslekler içerisinde yer alan personelin kamu kurumlarının gelecekteki yönetici adayı personeli olduğunu dile getirmiştir. Bu sebeple, kariyer meslekler içerisinde yer almak isteyen gençlerin öğrencilik yıllarında her anlamda kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiği üzerinde durmuştur. Gençlerin, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlayacak bilimsel yayınları okumalarının, seminer, konferans gibi aktivitelere katılmalarının önemini vurgulamıştır.

Kategori: KPSS Arşivi