DPB kadroların boş kalmamasını sağlayabilir mi?

Sözleşmeli alımda ilan edilen kadroların daha sonraki kadrolu alım ilanları nedeniyle boş kalmamasını, Devlet Personel Başkanlığı sağlayabilir.Bu hafta içinde yapmış olduğumuz haberlerde, Tarım, Sağlık ve Adalet Bakanlıklarının sözleşmeli alımlarında zamanlama hatası olmuştu.Ancak edindiğimiz bilgilere göre, bu konudaki ana sorun Devlet Personel Başkanlığından kaynaklanmaktadır.

Yayınladığımız haberde, Tarım Bakanlığının sözleşmeli alımındaki kadroların daha sonra boş kalmaması için, ÖSYM'ye yaptırılan kurumsal sözleşmeli alımların yine ÖSYM tarafından yapılan merkezi alımlarla birlikte yapılmasını önermiştik. Bu sayede, adaylar tek tercih yapabileceği için, kadrolar daha sonra boş kalmayacaktı.Ancak, DPB, KPSS yönetmeliğindeki kısıtlamadan dolayı, kurumsal sözleşmeli alımların, ÖSYM'nin merkezi KPSS tercih kılavuzunda yer alamayacağını belirterek bu öneriye karşı çıkmaktadır.

Oysaki, önce ilkesel olarak önerinin uygun olup olmadığını tartışmak, eğer uygun ise gerekiyorsa yönetmeliği değiştirmek gerekmektedir. Ayrıca, yönetmelik değişikliği yapılana değin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda mevzuatı geniş yorumlamak da mümkündür.

Ama en başta bugüne kadar bu değişikliğin yapılmaması büyük bir hatadır.Şuan için sözlü sınav yapılmayan kurumsal sözleşmeli alımların ve ÖSYM tarafından yürütülen merkezi alımların ayrı ayrı zamanlarda yapılması, bir sözleşmeli pozisyona yerleşen adayların daha sonraki kadrolu alımlara da başvurmasına imkan vermekte, bu nedenle de hizmet gereklerinin karşılanması anlamındaki kamusal yarar optimize edilememektedir. Acil olarak bu konuya eğinilmesi ve 3-5 ay sonra bir adet dahi kadronun boş kalmaması için çaba gösterilmelidir.

Kategori: Memur Atamaları