Eğitim fakülteleri nasıl yapılandırılacak?

Eğitim Fakültelerinin nasıl yapılandırılacağı belli oldu.

YÖK, eğitim fakültelerinin nasıl yapılandırılacağını açıklayan resmi bir yazıyı illere gönderdi.İllere gönderilen yazıda, bölüm ve anabilim dallarına ilişkin düzenleme yer aldı.İŞTE YÖK'ÜN RESMİ YAZISI

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitim Öğretim Dairesi BaşkanlığıSayı: 75850160-101.03.01-36826
Konu :Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakültesi Yeni Yapısı

DAĞITIM YERLERİNE

15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki mevcut bölüm ve anabilim dalları dikkate alınarak söz konusu fakültelerin bölüm ve anahilim dalları yapılanmasına ilişkin ilişikteki şablon uygun görülerek söz konusu şablon çerçevesinde yükseköğretim kurumlannm bölüm ve anabilim dallarına ilişkin düzenlemenin YÖKSİS veri tabanında yapılmasına karar verilmiştir.Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim
Halil İbrahim AY ÇİÇEK
Başkan a.
Genel Sekreter V.


Kategori: Haberler