EKPSS için alınacak sağlık raporu için ücret alınmayacakSağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden ücret talep edilmemesi gerekiyor.Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Sonucu Milli Eğitim Bakanlığınca Atanan Engelli Adaylardan, Göreve Başlama İşlemleri Sırasında İstenen, Öğretmenlik Yapıp Yapamayacaklarına İlişkin Sağlık Kurulu Raporlarından Ücret Alınacak mıdır?

Güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin 'Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi ve Ücretlendirilmesi' başlıklı 4'üncu maddesinin 'i' fıkrasında:

'08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur. Anılan karar hükmü kapsamında yer alan kimselerin Bakanlığımıza bağlı hastaneler ve Kamu Üniversite hastaneleri tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri ödeme kurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden ücret talep edilmemesi gerekmektedir.1.Yukarıdaki Bakanlar Kurulu Kararıyla istisna tutulan kişilere kanuni düzenlemelerden kaynaklanan haklardan yararlanmak amacıyla düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları için ücret talep edilmeyecek, bulundukları durumun gereğine uygun olmayan özel amaçla talep edilen raporlar için ücret alınacaktır.

Örneğin; Öğrencilerin öğrencilikle ilgili yurda kayıt, eğitim için talep edilen raporlarından ücret talep edilmezken ehliyet, silah ruhsatı gibi raporlar için ücret talep edilecektir. Herhangi bir öğretim kurumunda kaydı bulunmayan (öğrenci belgesi ibraz edemeyen) kişiler öğrenci olarak değerlendirilemez. Yine gazi ve şehit yakınları için maaş bağlanması, işe giriş, şehidin silahının teslimi için gerekli raporlardan ücret talep edilmezken, ehliyet raporu için ücret talep edilecektir. Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı, ehliyet raporları ve ÖTV indirimli araç için gerekli raporlar gibi özel amaçlı raporlar için ücret talep edilecektir.' hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonucu Milli Eğitim Bakanlığınca atanan engelli adayların, göreve başlama işlemleri sırasında, öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına İlişkin talep edilen sağlık kurulu raporlarından ücret talep edilmeyecektir.Kategori: ÖSYM EKPSS