Engelli Öğretmenlerin Atama Şartları Nelerdir?

Engelli öğretmen atamalarının şartları nelerdir.Hangi yerleşim yerlerine atamaları yapılır.…

Bugünlerde yapılan öğretmen atamalarında açılan okullar zorunlu hizmet yükümlüsü öngörülmeyen okullar olmalı Engelli öğretmen alımları başvuruları başladı.Engelli öğretmenler,yönetmeliğe göre doğu görevi sayılan (zorunlu hizmet kapsamındaki) okullara atanamazBedensel engelli öğretmenlerin atama şartları Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği Bedensel engellilerin atamaları Başlığı olan 55. Maddeye göre belirlenmiştir. Ayrıca,bedensel engeli bulunanların öğretmenliğe atamaları, 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılıyor.

Memurluğa atama yaşı olan 40 yaşından gün almamış olmak engelli öğretmenler içinde geçerli.Bu süre hesabı olarak da öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak gerekir.

Öğretmen atama şartlarının belirlendiği MEB Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 30. Maddesinde zorunlu hizmetten muaf tutulacakları belirlerken son fıkrasında engelli öğretmen olarak atananların da zorunlu hizmetten muaf tutulacağı belirtiliyor.Engeli olan öğretmenlerin özel durumları en baştan bilinip ilk defa yolu ile öğretmenliğe atamaları gerçekleştirildiği için en baştan atama planları zorunlu hizmet olmayan okullara göre belirlenir.Yani zorunlu hizmet yükümlülükleri hiçbir zaman bulunmaz ve göreve başladıkları ilk günden son güne kadar hiçbir doğu görevi sayılan okulda çalıştırılamazlar.Bu yüzden engelli öğretmen olarak atanacak öğretmenlerin göreve başlarken doğu görevi sayılan hiçbir okula ataması yapılamaz, dolayısıyla doğudaki okullara engelli öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilemez.

Kategori: ÖSYM EKPSS