Engelliler Neden Öğretmen Olamıyor?


Öğretmen olmak isteyen engelli adaylara uygun kadroların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmemesi, öğretmenlik bekleyen adayların memur kadrolarına atanmak zorunda kalmaları Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirildi.
İzmir milletvekili Prof. Dr. Hülya GÜVEN tarafından soru önergesi haline getirilerek, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI'nın yanıtlaması istenen engelli öğretmen adaylarına ilişkin açıklama ve sorular şöyle:“29/4/2012 tarihinde yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavına (ÖMSS) eğitimlerini aldıkları öğretmenlik mesleğini yapmak için başvuran ve giren engellilerin Bakanlığınızca hiçbir açıklama yapılmadığı ve kadro verilmediği için 2012 yılı Temmuz ayında ÖMSS/1 tercih döneminde farklı kurumların açmış oldukları kadroları tercih etmek zorunda kaldıkları belirtilmektedir.Bu nedenle öğretmen olmak için sınava giren ve tercih yapan bir grup engelli çeşitli kurumlarda engelli devlet memuru olmuşlardır.

Bakanlığınızca 24/6/2013 tarihinde açılan 600 kişilik öğretmen kadrosuna başvurular “herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışan engelli öğretmen adaylarının kabul edilmemesi” koşuluna bağlanmış, bu nedenle 2012 Temmuz ayında ÖMSS/1 tercih döneminde asıl hedefleri öğretmenlik yapmak olan fakat farklı kurumların açmış oldukları kadroları tercih etmek zorunda kalan engelli memurların açık kalan 288 engelli öğretmen kadrosuna geçiş yapmaları yukarıda belirtilen koşula bağlı olarak engellendiğinden atanamamışlardır.

2012 yılı Temmuz ayı öncesi kamu kurum ve kuruluşlarına engelli devlet memuru atanmış ve o yıl yapılan ÖMSS/1 sınavına girerek kılavuzda yer alan “bu sınav sonucu Milli Eğitim Bakanlığı Özürlü Öğretmen alımında kullanılacaktır” ifadesine dayanarak sınava girmiş engelli memurlar da 24/6/2013 tarihinde açılan 600 kişilik öğretmen kadrosuna atanamamışlardır.Asıl hedefleri öğretmenlik yapmak olan engelli öğretmen adaylarının mağdur oldukları ve Bakanlığınızca sorunlarının dinlenmediği belirtilmektedir.
27/4/2014 tarihinde gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınavı öncesi atanmayan engelli öğretmen adayları Bakanlığınızda atama hakkı verilmesini beklemektedirler.

“Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 21 inci maddesinin birinci fıkrasında “belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır” denilmektedir.
Bu bağlamda:

1. 29/4/2012 tarihinde yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavına (ÖMSS) eğitimlerini aldıkları öğretmenlik mesleğini yapmak için başvuran ve giren engellilerden Bakanlığınızca hiçbir açıklama yapılmadığı ve kadro verilmediği için 2012 yılı Temmuz ayında ÖMSS/1 tercih döneminde farklı kurumların açmış oldukları kadroları tercih etmek zorunda kalanlar ve 2012 yılı Temmuz ayı öncesi kamu kurum ve kuruluşlarına engelli devlet memuru atanmış ve o yıl yapılan ÖMSS/1 sınavına girerek kılavuzda yer alan “bu sınav sonucu Milli Eğitim Bakanlığı Özürlü Öğretmen alımında kullanılacaktır” ifadesine dayanarak sınava girmiş engelli memurların Bakanlığınızda bulunan boş öğretmen kadrolarına atmalarının 27/4/2014 tarihine kadar yapılması düşünülmekte midir?2. Asıl hedefleri öğretmenlik yapmak olan fakat farklı kurumların açmış oldukları kadroları tercih etmek zorunda kalan engelli memurlar boş öğretmen kadrolarına atanmayarak haksızlığa uğratılmamışlar mıdır?

3. Bu engelli memur grubuna asıl meslekleri olan öğretmenlik yaptırılmayarak, açıkta kalan engelsiz insanlara da kadrolar plansız doldurulduğu için haksızlık yapılmış olmuyor mu?

4. “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır” cümlesinin Bakanlığınız nezdinde kadro karşılığı bulunmakta mıdır?5. Önceden bir şekilde Bakanlığınızdaki engelli öğretmen kadrolarına atanmayan engelli memurların 27/4/2014 tarihinde gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvuruları ya da atanmaları her hangi bir şekilde yine engellenmiş midir?

6. Bakanlığınız 27/4/2014 tarihinde gerçekleştirilecek EKPSS sonucunda kaç engelli memur atamayı düşünmektedir? Bunlardan kaçının engelli öğretmen kadrolarına atanmaları düşünülmektedir?

7. 19/7/2013 tarihli ve 7/29519 esas numaralı benzer içerikteki yazılı soru önergemin Bakanlığınızca cevaplanması düşünülmekte midir?”