Engelliler tercihte bulunabilir mi?

KPSS Tercih Kılavuzunda kadrolar için aranan genel şartlar bölümünde '53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (?) akıl hastalığı (?) bulunmamak.' açıklamasına yer verilmiştir. Bu bentte yer alan 'vücut veya' ile 'veya vücut sakatlığı ile özürlü' ibareleri 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.Bu açıklama, oluşan sorunları çözememektedir. Zira bu açıklama ile tüm yetki, sağlık raporlarını inceleyecek olan kamu kurumlarına bırakılmıştır. Dolaysıyla,akıl hastalığına sahip bir adayın, özürlülüğünün o görevi devamlı yapmasına engel olmayacağını düşünmesi ve buna göre karar verdikten sonra tercihte bulunması gerekmektedir. Tercih sonrasında eğer kişi o kadroya yerleşirse kamu kurumu, adayın sağlık kurulu raporunu inceleyerek söz konusu kadroya atanıp atanamayacağına karar verecektir.Ancak, uygulamada kamu kurumları, özürlü alımlarını Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütmektedir. Bu yönetmeliğe göre kamu kurumlarının özürlü alımı yapmak istedikleri kadroları Devlet Personel Başkanlığı tarafından her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında topluca yayımlanmaktadır. Başvurular kadroyu yayımlayan kamu kurumuna yapılmaktadır. Kamu kurumları adaylara çoktan seçmeli bir test uygulamaktadır. Burada KPSS şartı bulunmamaktadır.

Bu düzenlemede nedeniyle, kamu kurumları KPSS yoluyla yerleşen özürlülerin atama işlemlerini tamamlamamaktadır.Kategori: ÖSYM EKPSS