Eserden geçenler Doçentlik Unvanını kullanabilecek mi?

Doçentlik sözlü sınavın kaldırılması ile ilgili TBMM Komisyonundan geçerken, eser aşamasından geçenler doçentlik unvanı alıp almadıkları ile ilgili tereddüt yaşıyorlar!

Bilindiği üzere, Doçentlik sözlü sınavın kaldırılması ile ilgili düzenlemenin TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda 07 Şubat 2018 tarihinde kabul edildiğini sizlerle paylaşmıştık.Söz konusu tasarının komisyondan geçen halini incelediğimizde; halihazırda doçentlik sınavına başvuran ve eser aşamasından geçenlerden sözlü sınavına girmeyi bekleyen veya sözlü sınava girdikten sonra başarısız olan adayların durumları ile ilgili geçici bir hükme yer verilmediğini hatta teklifte yer alan bir düzenlemenin de komisyon tarafından kaldırıldığını görüyoruz.

Bu durum, halen eser aşamasından başarılı olan adayların doçentlik unvanı alıp alamayacakları hakkında tereddütler yaratmıştır.

Yasa tasarısının ilk halinde doçentlik sınavına başvuru yapmış olup, eser/sözlü aşamaları devam edenlerle ilgili şöyle bir düzenleme yer almaktaydı;

'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversitelerarası Kurula doçentlik başvurusu yapmış olanlardan başvurusu sonuçlanmayanlar, talepleri halinde bir yıl süre ile başvuru yaptıkları dönemdeki mevzuat hükümleri tabi olurlar.'

Komisyon bu geçiş hükmünü tamamen tasarıdan kaldırmış, bunun yerine de herhangi bir düzenleme öngörmemiştir. Her ne kadar doçentlik sözlü sınavı kaldırıldığında eserden geçenlerin otomatik olarak doçent unvanını alacağını Komisyon düşünmüşse de, bunun bir geçiş hükmü olarak TBMM'de yasalaşmadan açıkça eklenmesinin daha uygun olacağını değerlendiriyoruz...

İşte tasarının TBMM'den geçen hali

Kategori: Haberler