Fen edebiyat fakültesi mezunları formasyon alabilir mi?

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin lisans öğrenimi içerisinde ücretsiz olarak formasyon eğitimi görmeleri Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin tepkisini topluyor!

Bildiğiniz üzere, İlahiyat fakülteleri 2001 yılına kadar öğretmen de yetiştiren fakülteler olarak görülüp, pedagojik formasyonu lisans öğrenimi içinde alıyordu. 1997-1998 yılından itibaren, öğretmen olmak isteyen fakülte mezunlarına alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans yapma şartı getirilmişti. 2009 yılında bu uygulama kaldırılıp, tekrar lisans öğrenimi dışında pedagojik formasyon dersleri alma şartı getirilmiştir.Yükseköğretim Kurulu aldığı kararla, 2017-2018 akademik yılı güz döneminden itibaren pedagojik formasyon derslerinin tekrardan lisans eğitimi içerinde verilmesine karar vermiştir.

Ancak, bu konuda İlahiyat Fakülteleri öğrencilerine tanınan ücretsiz formasyon hakkı Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının büyük tepkisini toplamakta! Fen Edebiyat Fakültelerinde okuyan öğrenciler de lisans programları içerisinde formasyon derslerini alarak 2 bin TL üzerinde bir para ödemek istemiyor !

Birçoğu mezun olduktan sonra işsiz kalarak öğrencilik döneminde almış olduğu kredi borçlarını ödemeye çabalayan bu kişilerin bir de bu düzeyde masrafa girmeleri ne derece doğrudur !

İlahiyat Fakülteleri özelinde lisans eğitimi içerisine yerleştirilen Eğitim Bilimleri derslerinin diğer Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerine de seçmeli ders olarak dönemlik olarak koyulmasında engelleyici bir düzenleme var mıdır ?

Diliyoruz ki yakın zamanda bu haberimizi dikkate alarak konunun üniversiteler dışındaki karar mercileri ve en önemli tarafları olan Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunca İlahiyat öğrencileri için alınan bu karar Fen Edebiyat öğrencilerine de uygulanır...

Kategori: Haberler