Gıda teknolojisi mezunları zorunlu personel olabilir mi?

4 yıllık Gıda teknolojisi Lisans mezunları, diğer meslektaşları gibi gıda ve yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personel olmak istiyor.

Gıda ve yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personel, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 22. maddesinin 7 inci fıkrası ve kanuna ekli Ek-1 listesi ile tek tek belirlenmiştir.

Ancak, Gıda Mühendisi , Ziraat mühendisi , Kimya Mühendisi , Kimyager , Diyetisyen ve Ev ekonomisi yüksekokulu mezunlarına gıda ve yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personel olma hakkı verilmişken 4 yıllık Gıda teknolojisi Lisans mezunlarına bu hak verilmemiştir.4 yıllık Gıda teknolojisi Lisans mezunları yani Gıda Teknologları, sektöre yönelik eğitim aldıkları için gıda ve yem işletmelerinde çalıştırılması zorunlu personel olayı talep ediyor.

Kanunun 22/7 fıkrasında 'Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre, Ek-1'de Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğ ile ilan edilir.' hükmü yer aldığı için bu konudaki yetki Bakanlıktadır.

Bakanlığın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün, YÖK'ün görüşünü alarak bu konuda bir değerlendirme yapması uygun olacaktır.

Kategori: Haberler