A grubu kurum ilanları nasıl analiz edilir?Daha önce de bahsettiğimiz üzere a grubu ilanlar verilmeye devam ediyor ve edilecek de. Bu yazımızda,kurum ilanının nasıl analiz edileceği ve bu analiz doğrultusunda nasıl çalışılacağını değerlendiremeye çalışacağız.Kısa bilgi

A grubu ilanlar verildikçe adaylarımızdan gelen sorulara baktığımızda üzülerek şunu anlıyoruz: adaylar sadece ders çalışmış ve sınava girmişler. A grubu sürecin işleyişine ve mesleklere yönelik olarak herhangi bir araştırma yapılmamış ve gittikleri kurslardan da bu konuda herhangi bir rehberlik desteği verilmemiş. Bu yüzden de adayların bu bilinçsizlikle mağdur olma ihtimalleri yüksek gözükmektedir.

Son olarak Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MHUY) ilanı verildi. Maliye Bakanlığı, bu sınav sonucunda 241 kişiyi göreve alacak.Kuram ilanı analizini sizlerin dilinden sorularla ilerleyerek aktarmayı deneyeceğiz. Öncelikle, bir alım olduğunu duyduğunuzda kesinlikle ondan bundan duyduklarınızla iş yapmayın, mutlaka ilanı bulup inceleyiniz. Belki de arkadaşlarınızın fark edemediği bir detayı fark ederek mağduriyetten kurtulabilirsiniz. Bunun için de gerekli iki şey vardır: okumayı bilmek ve okuduğunu anlayabilmek.

'Bu sınava hangi puanla giriliyor?'

Her a grubu ilanda 'SINAVA GİRME ŞARTLARI' başlıklı bir bölüm bulunur. Burada söz konusu meslek sınavına giriş için gerekli olan doğum tarihi, bölüm, puan türü ve baraj puan gibi şartlara yer verilir. ona buna sormadan ilandaki bu bölümü bulmanız ve okumanız yeterlidir.Örnek ilanımız olan MHUY ilanına baktığımızda da yine şartlara ilişkin bir bölüm yer almaktadır. Buna baktığımızda şu ifade yer almaktadır: 'ÖSYM tarafından 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak.' Görüldüğü üzere bu sınava P49 türü ile girilmektedir ve bunun için de en az 75 puan almış olmak gereklidir.

'X bölümü mezunuyum bizi de alıyorlar mı acaba bu sınava?'

Bu sorunun cevabını bulmak da çok kolaydır. Yine ilanın açılması ve'ŞARTLAR' bölümüne bakılması yeterli olacaktır.MHUY ilanına baktığımızda 'En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kuramlarından mezun olmak,' denilmiştir. Yani kısacası MHUY ilanına İİBF veya Hukuk mezunları başvurabilir. Bu durumda, Fen edebiyat fakültesi veya mühendislik fakültesi bitirenler bu alıma başvuramazlar.

'Sıralama bana gelir mi ki?'

Adaylar tarafından sorulan ancak cevabı %100 net olarak verilemeyecek sorulardan birisi de budur. Ancak, bu sorular öyle kişilere sorulmaktadır ki ve öyle kişiler bu sorulara cevap vermektedir ki, sanki bu kişiler gerçekten yeterli ve bilgili kişilerdir. Özellikle, 'sana gelmez' gibi olumsuz cümleler neticesinde sınava çalışmayan adaylara sıra geldiğinde bu kişilerin kısıtlı sürede konuları toparlayamadıkları görülmektedir. Bu da mağduriyete yol açmaktadır. Gerçekten de bu soruların net bir cevabı yok denilebilir. Tabi, puanı yüksek ve sıralaması önlerde olan adaylar için cevap tabi ki nettir.

Bu soruya net olmamakla birlikte yaklaşık bir cevap bulabilmek için bir analiz yapalım. Öncelikle şu bilgileri bir araya getirmeliyiz:

-2015'te aldığımız puan ve kaçıncı sırada olduğumuz

-2015 puanımızı 2014'te alan bir adayın kaçıncı sırada olduğu

Bu iki sayısal veriyi toplamak da yeterli değildir. 2014 yılından bu yana mutlaka başka kurumlara girdiği için bu kurum sınavına girmeyecek belli bir sayıda aday olacaktır. Bununla birlikte, bu seneki sıralama içinde de bu sınava girmek istemeyen adaylar olabilecektir. İşte bu rakamlar yapılan analizlere hiç katılmamaktadır. Önümüzden çekilen ve sınava girmeyecek kişileri de kattığımızda yukarıdaki sıralamalar toplamına makul bir sayı daha eklemeliyiz.

Sonrasında ise kurum sınavına kaç kişinin çağrılacağını hesaplamalıyız. Ve bu sayıları karşılaştırarak sınava girip giremeyeceğimizin analizini yapmalıyız. Daha da ötesinde hem 2014 hem de 2015 KPSS'ye girip de sizin sıralamanızın önünde yer alan aynı kişiler de bulunmaktadır yani mükerrer sıralı adaylar vardır. bunlar ise düşürülmelidir.

MHUY ilanı ile olayı somutlaştıracak olursak; 241 MHUY alınacaktır ve bu sayının 20 katı aday sınava çağrılacaktır. Yani, 4820'nci sırada yer alan kişi sınava katılacaktır. Ancak 2014 yılında bu meslekten daha iyi mesleklere yapılan alımlara giden kişilere 1.000 diyecek olursak ve bu sene de bu sınava girmek istemeyen kişi sayısını 500 olarak ele alırsak bu sıralama 4820+1500=6500'lere kadar gerileyecektir.

2015 KPSS p49'dan 81.270 alan bir adayın sıralaması ise 2700 civarıdır. 2015 yılında aynı puan için sıralamanın 2700 civarında olduğunu varsayalım. Bunları topladığımızda sizin sıralamanız 5400 gibi gözükmektedir. Ancak hem 2014 hem de 2015 KPSS'ye girip her ikisinde de örneğin 90 alan aday sizin önünüzde mükerrer sıra yaratmaktadır. Bu durumda sizin sıralamanızı makul bir şekilde 1500 düşürecek olursak 5400 - 1500 = 4000'lerde bir sıralamanız olacaktır.

Sınava 6500 civarı sıralarda olan kişilerin girebileceğini düşündüğümüzde sizin sıranız 4000'leri bile bulmayacaktır ve 81.270 civarı puan ile bu sınava rahatlıkla girebileceksinizdir. (2015 P49 türünden 82.270 puanına denk gelen sıralama gerçek bir sıralama değeridir)

Ayrıca bir önceki yıl alınan 331 MHUY sınavında taban puanın 75.9 ile kapattığı da dikkate alınmalıdır. Bize göre76.5 ve üstü herkes kesinlikle hazırlığa başlamalıdır. 76 ve buçuk arası ise kendi takdiri ile çalışmalıdır.

'Başvuru ne zamanmış? - Nasıl başvuracağız?'

Her ilanda bununla da ilgili başlıklar yer almaktadır.MHUY ilanında şunlar yer almaktadır:

'Sınava ön başvurular, 10-16 Eylül 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır'

'Sınav nasıl yapılacakmış? Ne zamanmış?'

Bu bilgi de yine ilanda yer almaktadır. Her ilanda 'SINAV USULÜ-SINAV YERİ-SINAV ZAMANI' gibi başlıklar altında buna ilişkin bilgiler verilmektedir.

Kategori: KPSS Memur Alımı