Halkın değerleriyle üniversitenin değerleri arasında bir ayrılık söz konusu mu?

Bir de üniversite üzerine konuşanların çoğu üniversitenin kurumsal olarak halkın uzağında olduğunu dile getiriyor. Halkın anlayışıyla üniversitenin anlayışı birbirinden çok farklı olduğu tespiti var. Bu farkın entelektüel anlayış farkı olmadığı dillendiriliyor. Halkın değerleriyle üniversitenin değerleri arasında kökensel bir ayrılık olduğu iddiası hakkında neler söylersiniz?

Halktan kopuk üniversite diye bir şey olmaz. Halkın inançları vardır, inandıkları değerler vardır. Üniversite halkın inandığı değerleri teyit etmek ya da olumsuzlamak için araştırma yapmaz. Halkla üniversiteyi bütünleştirmek eşyanın doğasına aykırı.

Halkın üniversiteden beklentileri olabilir, ihtiyaç duyduğu alanlarda işbirliği de yapabilir ama bunları madem halk böyle istiyor, bu talepleri yerine getirelim diye bir anlayış olmaz. Halk tıp fakültesi istiyor, mühendislik istiyor, dünya görüşünün onaylanması istiyor diye üniversite tutum belirlemezYıllarca yerli ve yabancı çeşitli üniversitelerin yönetimlerinde önemli görevler üstlendiniz. Dekanlık, bölüm başkanlığı, koordinatörlük… Gözlemlendiğiniz aksaklıklar ya da yanlış gittiğini düşündüğünüz noktalar neler? Varsa çarpıklıklar bunlar hakkında neler söylersiniz?

Defalarca yazılıp çizilen, tartışılan bir konu. Yönetimsel ve akademik çok sayıda aksaklık var. Eskiden beri ileri sürülen bir iddia var ve bu halen geçerli; rektörlerin yetkileri. Dekanlıklar, müdürlükler, kurulların hatta bazı durumlarda yönetmelikler bile anlamını yitiriyor. Öğretim üyeleri gördükleri aksaklıkları ya da uğradıkları haksızlıkları ancak mahkeme yoluyla düzeltmeye çalışıyorlar.

Mahkemelerin uzun sürmesi yapılan işi anlamsız kılmasa da yorucu ve sabır gerektiren bir durum. Dolayısıyla ciddi mağduriyetler oluşuyor, insanlar çalışma isteklerini kaybediyorlar. Kadroya atanmalarda da benzer sorunlar yaşanıyor. Bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. İyi üniversite nasıl sorusunun cevabı açıktır; dünyada sistem nasıl işliyorsa aynı sistemi ülkemizde de uygulamak. Onlarca örnek var.

Kategori: Haberler