Hangi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir?

Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul ettiği Times
Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World
University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic
Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az birinde son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde
bulunması gerekmektedir.

Kategori: Haberler