I. Dünya Savaşı Sonu Yapılan Antlaşmalar Hangileridir?

I. Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar

Osmanlı---------SevrBulgaristan-----Nöyyib

Almanya---------Versay

Macaristan------Triyanon

Avusturya-------Senjermen

Bu Antlaşmaları Karıştırmadan Akılda Tutmanın Bir Formülü Var mıdır Dersiniz?

Kategori: KPSS Hazırlık